Om oss


Västerbottningen är en prenumererad veckoutgiven tidning som utkommer varje torsdag året om. Vi riktar oss till människor i södra Västerbotten, såväl som utflyttade eller andra som har intresse av att följa händelser i området.

Tidningen fokuserar uteslutande på nyheter och annonser från Västerbotten och innehållet produceras exklusivt av våra lokala reportrar i Vännäs, Vindeln och Nordmaling.

Västerbottningen har idag ca 21 000 läsare.

 

 

 

 Affärsidé

 Västerbottningen ska lyfta principiella frågor, nyheter, trender och goda exempel som rör utvecklingen på landsbygd och mindre orter i södra Västerbotten.
 

Ambition

Tidningen ska vara angelägen för alla som bor och verkar på landsbygden liksom hålla drömmen vid liv för alla som vill flytta dit. Den ska vara en lokal nyhetstidning och bidra till identitet, dialog och utveckling för människor och företag i Västerbottningens spridningsområde. Tidningen bidrar till att hävda och utveckla landsbygden.
 

Organisation
Huvudkontor: Formvägen 16, Umeå.
Redaktioner: Vännäs, Vindeln och Nordmaling.

Annonsförsäljning: Display i Umeå AB.

Redigering och distribution:

Tidningar i Norr AB, Umeå.

Tryck: Dailyprint i Umeå.

Västerbottningen ges ut av Tidningar i Norr AB, Norrlands ledande fådagarstidningsförlag. Bolaget ger även ut tidningarna: * Nordsverige
* Västerbottens Mellanbygd * Lokaltidningen * Jord & Skog