Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Moderaterna förlorade tre mandat i valet och mister nu ordförandeposter i två nämnder. Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Alliansbyten i Bjurholmstyre

Moderaterna förlorar två av fyra ordförandeposter. Det står klart efter att Bjurholms kommunfullmäktige i måndags valde ledamöter till kommunstyrelse och nämnder.

Bjurholm · Published nov 7, 2018 at 11:15

Till kommunstyrelsens ordförande utsågs Christina Lidström (M), som fortsatt är kommunalråd.

Förste vice ordförande är Per-Ola Lidestav (C), som tar över efter centerpartiets förstanamn Ronny Jonsson (C). Han överlämnar posten på grund av tidsbrist.

Dagmar Schröder (S), som representerar största partiet i Bjurholm, fortsätter som andre vice ordförande och oppositionsråd.

Nytt är att både förste och andra vice ordförande arvoderas med 20 procents tjänst, mot tidigare enbart oppositionsrådet. Något som majoriteten motiverar med att båda ordförandeskapen tar tid och bör likställas.

Samtidigt inrättas arbetsutskott under nämnderna, för att avlasta presidier och bättre kunna bereda ärenden.

–  Synd att man ökar den politiska kostymen nu när det är ett kärvt ekonomiskt läge. Arbetsutskotten innebär fler sammanträden, det fördyrar och betyder mer arbete för förvaltningen att förebereda och protokollföra, säger en kritisk Dagmar Schröder (S).

Att Moderaterna i valet förlorade tre mandat innebär att partiet nu lämnar ifrån sig ordförandeposter i två nämnder.

I Miljö- och byggnämnden är Per Lindqvist (L) ordförande, med Leif Söderström (S) som vice ordförande.

Socialnämndens ordförande är Ingrid Nygren (C), med Daniel Eriksson (S) som vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnen fortsätter oförändrat med Bengt Sundling (M) som ordförande och Martin Berglund (S) som vice ordförande.

– Jag ser det som ganska positivt för allianssamarbetet att även Centern och Liberalerna får ordförandeposter, säger Ronny Jonsson (C).

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.