Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Christina Lidström (M), kommunalråd: "Vi kan se att det är väldigt tufft i många av landets kommuner, vi lyssnar in övriga partier och har tillsammans suttit ned med ekonomi och budgetar." Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Allvarsamt på KF i Bjurholm

Fullsatt bland åhörarna och allvarsam stämning bland politikerna. I måndags debatterades årsredovisningen 2018 vid Bjurholms kommunfullmäktige.
– Det är hemska siffror, vi måste vara mycket tydliga mot medborgarna hur dålig ekonomin är, säger Folke Jonsson, ordförande kommunens lekmannarevisorer.

Bjurholm · Published apr 16, 2019 at 11:15

Bjurholms kommun gjorde i fjol ett resultat på -14,9 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader avvek -17,1 miljoner från budget, i huvudsak fördelat med -2,15 miljoner på kommunstyrelsen, -6,5 miljoner på Kultur- och utbildningsnämnden samt -8,9 miljoner på Socialnämnden.

Vid allmänhetens inledande frågestund lyftes att fastighetsprojekt på skolan samt lärcentrum i före detta värdshuset Bävern trefaldigt överskridit igångsättningsbesluten, från 2,35 till cirka 6 miljoner kronor.

– När man river i gamla lokaler kommer det upp överraskningar som man måste förhålla sig till, det både försenar och fördyrar, säger Jimmy Johansson, kommunchef, och konstaterar att projekten gjorts på löpande räkning.

– Vi måste ta ett omtag och bli betydligt bättre.

Debatten om 2018 års ekonomiska redovisning inleddes av Christina Lidström (M), kommunalråd.

– Vi kan se att det är väldigt tufft i många av landets kommuner, vi lyssnar in övriga partier och har tillsammans suttit ned med ekonomi och budgetar, säger hon.

Per-Olof Lidestav (C) menar att införandet av arbetsutskott under de större nämnderna kommer att ge bättre insyn, styrning och möjlighet till snabbare åtgärder, samt att politiken numera kommer in tidigare i budgetprocesen.

– Det är ingen bra idé att ta till panikåtgärder utan vi ska vara långsiktiga och ta beslut som ger verkliga besparingar. Nu gäller det att se framåt och arbeta tillsammans. Vi ser ut att få en budget i balans år 2020, säger Lidestav.

Dagmar Schröder (S), oppostionsråd, säger:

– Jag vill påminna om att vi redan i delårsrapporten 2017 fick vi veta om befarat underskott det året. Vi måste sätta in åtgärder mycket snabbare, sedan 2017 har vi förlorat 17,4 miljoner kronor som ska återställas inom tre år enligt kommunallagen.

Lidström svarar:

– Åtgärder diskuterades hela förra året, ett problem är att flera chefstjänster var vakanta, då är det svårt att verkställa beslut, säger hon.

Bengt Sundling (M), ordförande KUN, påpekar att beslut tagits om att avveckla Vitvattnets förskola och att skolchefen fått i uppdrag att ta fram besparingsförslag på 1-1,3 miljoner i år samt 2-2,3 miljoner till år 2020.

– Det ska redovisas 6 maj.

Kommunrevisorerna är i sin årsberättelse kritiska till hur kommunstyrelsen, socianämnden samt kultur- och utbildningsnämnden skött verksamheterna: ”Vi riktar kritik mot dessa nämnder för att man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika ekonomiskt underskott.”

– Det blir oerhört svårt att bara få ihop ekonomin, sedan ska underskotten återställas också inom tre år. Vi uttrycker oss diplomatiskt, men jag tror vi måsta vara ännu tydligare mot medborgarna, säger Foke Jonsson, revisonsordförande.

Kan man säga att ni utdelar en prickning?

– Ja, det kan man säga.

För att komma till rätta med verksamheternas kostnader är partierna överens om att mer effektivisering och samordning behövs. Fullmäktige beslutade där att ta fram ett beslutsunderlag för ett äldrecenter, som eventuellt kan kombineras med förskola och storkök. Projektet benämns Diamanten och bedöms kosta 200 miljoner kronor.

Per-Olof Lidestav (C), säger:

– Detta är den största statsning som Bjurholms kommun någonsin gjort, det kommer att krävas mod, entusiasm och att vi ser möjligheterna. Det kommer att ge oss ganska stora besparingar på verksamheter men kräver bra planerings- och beslutsunderlag, och öppenhet mot varandra och medborgarna.

I första steget avsätts 3 miljoner kronor till investeringsbudgeten för framtagande av beslutsunderlag, utredningar och projektledning.

Per Lindqvist (L) är kritisk till storleken på bygget och prislappen.

– Detta blir ett skrytbygge, det är alldeles för mycket pengar och för dyr projektering. Vi kommer att behöva bygga nytt, men hellre då något mindre. Att ha så många barn på samma plats tror jag inte blir bra eller önskas av föräldrarna, säger Lindqvist som reseverade sig mot beslutet.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.