Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Till följd av coronarestriktionerna deltog endast 21 av 31 fullmäktigledamöter i glest utspridda bänkar i Folkets hus i april 2020. Senare gick fullmäktige över till att ha endast digitala möten under en längre tid. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Bjurholm kan få färre politiker

Nästa mandatperiod kommer Bjurholm sannolikt att ha minskat antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21. Samtidigt görs en besparing på cirka 100 000 kronor i mindre arvoden.
– Det är inte mängden som gör det, utan hur engagerad man är, säger kommunalråd Christina Lidström.

Bjurholm · Published okt 13, 2021 at 16:15

Inför mandatperioden 2014-2017 blev det möjligt för kommuner med 8 000 eller färre röstberättigade invånare att sänka antalet ledamöter i kommunfullmäktige till lägst 21.

De politiska partiernas svårigheter att rekrytera till fullmäktigestolarna var ett tungt argument.

Många mindre kommuner i Västerbotten har redan minskat till 21 ledamöter, och vid senaste kommunstyrelsen, KS, i Bjurholm fattades beslut om att följa efter.

Christina Lidström (M) påpekar att Bjurholms kommunfullmäktige inte har haft fler än 21 ledamöter under coronapandemin.

– Vi har nu testat på 21 ledamöter och det har fungerat väldigt bra, säger hon.

Även Vänsterpartiet med bara ett mandat har varit representerat i en bantad församling tack vare att Sverigedemokraterna haft två av tre platser vakanta.

Men i ett framtida kommunfullmäktige med 21 ledamöter kan det bli svårare för mindre partier att vinna representation i kommunens högsta politiska församling.

– Ja, det kan bli så. Men vi vet ju inte hur utgången blir. Vänsterpartiet kan också göra ett valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna, och därigenom få mer plats, säger Lidström.

Enligt henne har det blivit allt svårare för flera politiska partier att rekrytera till kommunpolitiken.

– Då är det olyckligt om det är tomma stolar. Det känns också som att vi måste ha engagerade personer som sitter politiskt. Det är inte mängden som gör det, utan hur engagerad man är.

Förra året kostade kommunfullmäktige skattebetalarna cirka 290 000 kronor, och en minskning till färre ledamöter skulle spara ungefär 100 000 kronor.

– Vi har ingen dyr politikerpost i Bjurholm, men det är vårt sätt att vara med och spara, säger Christina Lidström.

Socialdemokraterna har tidigare motionerat om en minskning från 31 till 21 ledamöter i kommunfullmäktige.

– Det är ju en kostnad för kommunen, och dessutom ser vi att det sällan har varit 31 ledamöter på plats. Vi ser också att alla partier har svårt att få folk som är intresserade att sitta med, säger oppositionsråd Linda Berglund (S).

Hon tror inte att lokaldemokratin skulle bli sämre med färre politiker i fullmäktige.

– Vi är så pass få i Bjurholm och vi uppfattar inte att man skulle förlora i demokratiprocessen på något allvarligt sätt. Jag tror att alla bjurholmare vet någon som är aktiv politiker, och med vår litenhet är det inte långt till kommunkontoret.

Socialdemokraterna har också räknat ut att efter förändringen kommer Bjurholm att ha en fullmäktigeledamot per 92 röstberättigade invånare. Att jämföras med exempelvis Vännäs och Umeå som har 215 respektive 1 510 röstberättigade invånare per ledamot.

Frågan avgörs slutligen av kommunfullmäktige den 25 oktober.

Kommunstyrelsen godkände även delårsrapporten till och med sista augusti. Delårsresultatet visar då ett överskott på 10,8 miljoner kronor.

– Men sedan kommer gymnasieskolan med sin halvårsfaktura, och det är en stor del av utgifterna, säger Christina Lidström.

Förra året gjorde Bjurholms kommun ett minus på 7,7 miljoner kronor. För 2021 har kommunen budgeterat för ett överskott på 3 miljoner kronor. Delårsrapporten tror dock på ett mindre överskott på 1,2 miljoner kronor.

– Är vi inte duktiga på att hålla i de fyra månader som vi har kvar, så kanske vi till och med har ett underskott, framhåller Christina Lidström.

KS föreslog fullmäktige att behålla oförändrad skattesats på 23:15 för 2022.

Beslut i kommunstyrelsen i korthet

  • KS föreslår fullmäktige att anta detaljplanen för Verktyget 3 med flera fastigheter på industriområdet. Totalt handlar det om en yta på 18 000 kvadratmeter, där det planeras för återvinningscentral, kommunförråd och andra verksamheter.
  • Det blir Frekab som får köpa industrihuset på Verktyget 1 för 3,9 miljoner kronor. Ytterligare ett företag hade lämnat in anbud.
Fler nyheter från Bjurholm och Västerbotten

Fullmäktige: Majoriteten lyssnade inte på hyresgäster

Bjurholm Efter en lång debatt beslutade Bjurholms kommunfullmäktige på måndagen att sälja totalt 19 kommunägda lägenheter.
Västerbottningen rekommenderar

I topp på tillgängliga webbplatser

Länet Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommun ligger alla på topp fyra när det gäller tillgänglighet i landet. Det visar Funkas nya inkluderingsbarrometer.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport