Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Så här såg det ut när Aspån svämmade över efter det kraftiga skyfallet natten mot den 2 november 2020. Foto: PRIVAT

”Förmodligen kommer det att hända igen”

Efter händelsen i september kallade kommunens beredskapssamordnare till ett möte för att försöka hitta ett svar på varför Aspån svämmar över.
– Till att börja med ska kommunen och Vakin undersöka om det finns något naturligt hinder nedströms, säger Lars Kinnunen, beredskapssamordnare.

Nordmaling · Published okt 14, 2021 at 06:15

På mötet deltog företrädare för kommunen, Vakin och räddningstjänsten. På kort sikt utlovades höjd beredskap från Vakin.

– Vakin ska också titta över VA-anläggningen och backventiler, så att inte vatten skjuter upp bakvägen, säger samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist.

Han fortsätter:

– Sedan finns det en vidare problematik med Aspån och avbördningskapaciteten, den kan stiga tre meter på tre timmar om det är kraftig nederbörd. Något hindrar ju vattnet från att flyta.

Enligt Lars Kinnunen kommer kommunen och Vakin att undersöka förhållandena nedströms i Aspån.

– Till att börja med ska man undersöka om det finns några fysiska hinder. En slänt kan ju ha rasat, ett träd kan ha rasat ned, det kan vara en bäverdamm eller det kan ha slammat igen. Det rinner undan för dåligt helt enkelt.

Samtidigt skulle antingen kommunen eller Vakin ta kontakt med länsstyrelsen.

– För sätter man en spade i backen där det finns vatten måste man ha någon form av tillstånd från länsstyrelsen, säger Lars Kinnunen.

Torsten Lindqvist uppmanar byborna att i första hand vända sig till länsstyrelsen.

– Åtgärder kräver sannolikt någon form av vattenverksamhet, och då är den sannolikt tillståndspliktigt.

Han betonar att kommunen inte har ”rådighet” över Aspån.

– Vi äger ingen mark där och det är inte planlagt område. Vi kan inte gå in och gräva på enskild mark, och vi kan inte förelägga någon att göra det. Det ingår inte i kommunens mandat.

Torsten Lindqvist gör en jämförelse med byastämman i Sunnansjö i Nordmalings kommun som arbetar tillsammans med länsstyrelsen.

– Där finns en gammal damm som begränsar flödet och skapar stopp.

Räddningstjänsten ryckte ut till båda översvämningarna i Aspeå.

– Det fanns ingenting vi kunde göra, annat än att hänvisa vidare till försäkringsbolaget, säger Lars Kinnunen.

Han tror att det finns risk att Aspån svämmar över på nytt.

– Ja, förmodligen, om man inte hittar vad man kan göra åt det. Nog blir det höga flöden fler gånger.

Räddningschef Curt Byström anser att även försäkringsbolagen har ett ansvar.

– De har ett stort ansvar att stötta kunderna i förebyggande syfte. Det här är en svår fråga, där man inte kan peka ut någon enskild myndighet utan många har ett delansvar.

Fler nyheter från Bjurholm och Västerbotten

Fullmäktige: Majoriteten lyssnade inte på hyresgäster

Bjurholm Efter en lång debatt beslutade Bjurholms kommunfullmäktige på måndagen att sälja totalt 19 kommunägda lägenheter.
Västerbottningen rekommenderar

I topp på tillgängliga webbplatser

Länet Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommun ligger alla på topp fyra när det gäller tillgänglighet i landet. Det visar Funkas nya inkluderingsbarrometer.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport