Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Tanken är att den nya hallen ska innehålla bland annat bowlingbanor. Foto: PIXABAY

Kommun medfinansierar hall

Projektet med nytt gym och bowlinghall i Bjurholm kan vara på väg in i ett nytt skede. Under tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att kommunen skjuter till ett lån om fem miljoner kronor till projektet. Detta under förutsättning att projektet också beviljas medel från Allmänna Arvsfonden.

BJURHOLM · Published nov 22, 2018 at 08:00

Projektet, som går under namnet "Lilla Castorhallen", var som mest i ropet i början av 2017. Då togs kontakter med kommunen och det hölls ett öppet möte för medlemmarna i Castorhallens ekonomiska förening.

Efter det har det gått lite trögare.

– Vi har väntat på ett nyttjanderättsavtal för marken där det är tänkt att Lilla Castorhallen ska ligga, förklarar Kurt-Ivan Sandberg, styrelseledamot i den ekonomiska föreningen.

Enligt ritningen ska den nya hallen placeras i ytan mellan simhallen och Castorhallen och innehålla gym, samt bowling- och boulebanor.

– Det fanns önskemål om ett bättre gym. Det som finns nu inryms i ett skyddsrum och är inte så ändamålsenligt. Med den här hallen skulle det bli ett än mer samlat kultur- och fritidsområde, säger Kurt-Ivan Sandberg.

Kommunstyrelsens förslag är att nästa kommunfullmäktige beslutar om ett förhandsbesked om medfinansiering av projektet med fem miljoner kronor.

– Men det är under förutsättning att de även får medel från Allmänna Arvsfonden. Kommunen går in och tillskjuter fem miljoner och troligtvis lånar vi upp de pengarna, förtydligar kommunalrådet Christina Lidström (M).

Fem miljoner är, satt i ett perspektiv, till exempel en knapp sjättedel av kommunens investeringsbudget för 2019, men projektet bedöms vara så pass viktigt att det är en riktig prioritering.

– Det här blir mer eller mindre en win win-situation, men det gäller att se till att man är bekväm med vad som står i underlagen, säger Lidström.

– Bowlinghall och gym vore väldigt trevligt och en tillgång för Bjurholmsborna. Det här är ytterligare en sak som kan göra Bjurholm mer attraktivt.

När den ursprungliga Castorhallen byggdes i början av 2000-talet var det den ekonomiska föreningen som var projekthuvudman. Även idag är det upplägget den klart mest realistiska lösningen.

– Det här är inte ett projekt som kommunen skulle kunna genomföra, eftersom vi är så belastade av regler och förordningar, säger Christina Lidström.

I ett samarbete med Castorhallen ekonomisk förening behöver Bjurholms kommun inte ligga ute med lika mycket pengar som om de själva skulle ha byggt.

– Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva kommunalservice och där ingår inte sådana här projekt, men samtidigt är det viktigt att det finns en fritid som är meningsfull.

Kurt-Ivan Sandberg tar emot beskeden om medfinansiering och nyttjanderättsavtalen med glädje på tisdagskvällen.

– Vad bra! Den här frågan har tagit en helt ny vändning åt det positiva hållet den senaste tiden.

– Nu kommer vi gå vidare med att söka medel från Allmänna Arvsfonden. Om de säger ja finns det stora chanser att ta projektet vidare. Säger de nej, så är det nog kört.

Hur stora är chanserna för ett ja?

– Det vet vi inte, men jag tycker att förutsättningarna borde vara goda. Vi uppfyller ganska många av de krav de ställer, säger Sandberg.

Bland övriga ärenden på kommunstyrelsen märktes en motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön inom kommunens äldreomsorg. Alliansen föreslog avslag, medan S hade ett eget förslag. Efter votering, 7-4, blev det avslag.

Besluten om budgeten för 2019 blev var också en process som fick ta sin tid.

– Det är viktigt att gå igenom så man vet vad man beslutar, särskilt i ett läge där många kommuner dras med underskott. Däribland Bjurholm, avslutar Christina Lidström.

5

miljoner bidrar Bjurholms kommun med till projekt Lilla Castorhallen – under förutsättning av även Allmänna Arvsfonden går in med pengar.