Onsdag 21 augusti 2019

Västerbottningen

Kultur- och utbildningsnämnden, KUN, gick back med 8,9 miljoner kronor och ska spara drygt 800 000 kronor under 2019 och drygt två miljoner under 2020. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

KUN bromsar i Bjurholm

Kultur- och utbildningsnämnden i Bjurholm ska spara drygt 800 000 kronor under 2019 och drygt två miljoner under 2020. Det är konsekvensen av att kommunen gick back med 14,9 miljoner kronor 2018.

Bjurholm · Published maj 15, 2019 at 07:15

Verksamheternas kostnader avvek med -17,1 miljoner kronor från budget. Resultatet blev -14,9 miljoner kronor.

Kultur- och utbildningsnämnden, KUN, gick back med 8,9 miljoner kronor och ska spara drygt 800 000 kronor under 2019 och drygt två miljoner under 2020.

Vid nämndens senaste sammanträde, 6 maj, beslutades om en rad besparingsåtgärder för att nå en budget i balans.

Besparingarna träffar brett över flera verksamhetsområden. Nämnden har redan fattat beslut om att avveckla Vitvattnets förskola. I övrigt ska en rad åtgärder vidtas.

Neddragning på biblioteksverksamheten, en tjänst på 0,60.

Fritidsgården stänger på onsdagar för de äldre barnen samt drar ner på sin personal på lördagar från 3 till 2 personal.

Simhallen drar in på 0,25 tjänst från 1 september 2019.

Vuxenutbildningen minskar med 0,25 tjänst, fjärrhandledare.

Administration Castorskolan ska minskas med 0,20.

Grundskolan minskar 0,18 tjänst inom hemkunskap och slöjd vid nyanställning hösten 2019 och 0,92 tjänst i förberedelseklass och en 0,87 tjänst som husvikarie, dock bara 0,20 besparing eftersom en del av tjänsten måste ersättas med timvikarie samt en tjänst på 1,56 som elevassistent.

Grundskolan ska också minska sina utgifter med läromedel för fortbildning med 50 000 kronor, förskolan och kök ska spara 0,50 tjänst.

Tillagningsköket på förskolan Örnen stängs och görs om till mottagningskök.

Dessutom tillkommer ett förslag på ökade taxor på simhallen.

Kommunen är indragen i tvist

Brån Sedan måndag förra veckan ligger ett stor hög av jord och gödsel framför en av kommunens pumpstationer i Brån. Bakom tippningen av högen ligger en tvist mellan Vännäs kommun och markägaren.