Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Västerbottningen har talat med flera personer med god insyn i kommunen. Ingen vågar framträda med namn. Foto: EMMA HELLGREN

”Misstag sopas under mattan”

Vi har talat med flera personer som har god insyn i hur äldrevården i Bjurholm sköts. De menar att kommunen känt till bristerna under lång tid men att de försöker förhindra att de kommer till ytan.

Bjurholm · Published jul 11, 2019 at 06:10

– Skrivelsen säger en hel del, det är mycket som styrelsen och socialchefen har gjort fel här, säger en av personerna vi pratat med.

Personen syftar till den skivelse från fackförbundet Kommunal som slog ner i kommunen under förra veckan.

I skrivelsen lyfter kommunal en rad olika punker där de anser att Bjurholms kommun brustit. Utöver två uppseendeväckande punkter som behandlar ett dödsfall av en patient och ett dödshot, så lyfter skrivelsen också flera punkter där personalen upplever att verksemheten är illa skött.

– Det är mycket folk som jobbar, det är överbokat. Man säger att man ska spara, men vi har många småchefer och det överanställs folk. Alltihop är väldigt känsligt, berättar en av dem vi talat med.

En person menar att de problem som lyfts i skrivelsen är väl kända inom kommunen. Frågorna har diskuterats flitigt bland personal, men även högre upp i den kommunala organisationen.

Personen är glad över att bristerna nu också har kommit till allmän kännedom.

– Ja, det tycker jag är jättebra, jag har inte hört någon som inte håller med. Det är just det här vi i personalgruppen pratar om, även på personalmöten.

Samtidigt har Västerbottningen fått uppgifter om att kommunens chefer har gått runt bland personal för att försöka få reda på vilka som håller med om skrivelsen.

Bland de personer vi talat med är rädslan för att öppet kritisera kommunen påtaglig.

– Det är eftersom det är så otroligt korrupt, man skulle inte bli gynnad de närmaste 20 åren, det gör man bara inte, säger personen.

Som du beskriver det låter det som att kommunen vill undvika att man pratar om problemen?

– Ja ja, absolut, det är den röda tråden, alla misstag sopas under mattan för tjänstemännen känner varandra för väl.

Fler marknader ställs in

Nordmaling/Bjurholm Årets sommarmarknad i Nordmaling ställs in på grund av restriktionerna kopplade till coronaläget i landet. Inte heller Bjurholmsdagarna 4-5 juli blir av i år.