Fredag 6 december 2019

Västerbottningen

"Modern form av Baggböleri"

Där förr fanns små byar med strävsamma människor växer i dag skogen tät över nedbrunna husgrunder.
– Det är en modern form av baggböleri, säger Bo Nilsson, Bjurholm, ordförande Västerbottens hembygdsförbund och sakkunnig i Hela Sverige ska leva.

Bjurholm · Published jul 16, 2019 at 08:00

Bo Nilsson är en eldsjäl inom föreningsliv och landsbygdsutveckling men när han besöker barndomens Fällforsheden, i Vänäs kommun, slocknar nästan lågan.

– Där jag växte upp fanns fyra fem hushåll med 25-30 personer, idag finns på sin höjd några husgrunder kvar, säger Bo Nilsson som är född 1936.

Nilsson hade åtta syskon, föräldrarna var torpare och försörjde familjen på jord- och skogsbruk. 1944 flyttade de från stället. Marken var för stenig att bruka, det gick inte längre.

– Vi hade en släktträff för tio år sedan, i dag finns knappt någonting kvar.

Nilsson menar att äldre hus, gårdar och hemman med i grunden fina träbyggnader håller på att duka under i en slutgiltig strukturomvandling av landsbygden.

– Fastigheter köps upp för att de nya ägarna vill komma åt skogsinnehaven, som är ekonomiskt intressanta. Sedan bränns hus och byggnader ned eftersom de inte längre behövs och ägarna vill slippa fastighetsavgift. Eller så blir fastigheterna avstjälpningsplatser för fordonsskrot och skräp.

Som ordförande för länets hembygdsförbund är han mycket bekymrad.

– Jag har träffat många nyanlända som berättar hur de förlorat sina hembygder till följd av krig och jag har börjat tänka att vi kan prata om samma sak här, att hembygden snart inte längre finns kvar.

– Alla vet ju vad baggböleriet var, nämligen att stora skogsbolag lurade av småfolket skogsinnehavet, jag tycker vi har en motsvarande modern form av baggböleri i dag.

Ett annat problem, menar Nilsson, är att många ödegårdar gjorts om till kortvariga sommarboenden för arvtagare och anhöriga.

Med hänvisning till levande landsbygd och historiskt kulturarv önskar sig Bo Nilsson en ökad medvetenhet hos lagstiftare och politker.

– Almedalsdebatten tyker jag bara är pinsam. Vi minns hur norrlänningar sa ”Vi flytt int” när man fick bidrag för att lämna Norrland då det behövdes arbetskraft i storstäderna, men vi har aldrig haft något liknande bidrag för återflytt.

Norge är ett föregångsland vad gäller statliga stimulanser för de som vill bo kvar eller flytta ut på landsbygden, menar Nilsson.

– Hos oss får vi tvärtom allt högre kostnader, särskilt för äldre och barnfamiljer. Man drar in på förskolorna, kostnaderna att resa in till samhällena blir dyrare, om man dessutom inte får underhåll och plogning av väg så blir de svårt. Staten ger inte det stöd som den borde göra.

Anhörigas ödehus är heller inget problem i Noge.

– Där har man straffskatt för de som inte hyr ut dessa hus, skatten blir allt högre med antalet år som de står tomma.

Baggböleri

Uttryck som i folkmun innebär att i skogliga sammanhang bli lurad eller bestulen på skog. Uttrycket härstammar från ett sågverk i Baggböle i Västerbotten som under 1800-talet påstods ägna sig åt olovliga avverkningar på andras marker. Sågverket var anklagat i media men blev aldrig fällt av domstol.

Källa: skogskunskap.se

Bjurholm kan få tillbaka servicebox

Bjurholm/Vännäs Hösten 2017 stängde Swedbanks lokalkontor i Bjurholm. Därmed drogs även serviceboxen för kontanter in. Nu kan en lösning vara på gång.

De lyfter våld i nära relationer

Vännäs Den 12 december anordnas en kväll om våld i nära relationer med koppling till en vit jul. Bland föreläsarna finns flera Vännäsbor.