Onsdag 29 januari 2020

Västerbottningen

Samtalar inför EU-valet

Är EU bara krångel? Jobbar Sverige med rätt strategier på EU-nivå? Och hur är egentligen nivån på debatten inför EU-valet? Det var några ämnen som diskuterades när Föreningen Norden inbjöd till samtal om EU-valet i Bjurholms kyrkstuga i måndags kväll.
– 26 maj är valdagen, säger Anders Lindqvist, Ljusåker.

Bjurholm · Published apr 5, 2019 at 11:15

Ordföranden i Föreningen Norden samt före detta utrikeskorrespondenten Anders Lindqvist leder diskussionen. På frågan hur viktigt det är att rösta i EU-valet svarar expertpanelen:

– VI kan se en politisk förflyttning mot den extrema högerkanten i Europa, för den som tror på en gemensam framtid är det viktigt att vara med och påverka, säger Lotta Folkesson, LRF-ordförande i länet samt ordförande för Europas kvinnliga bönder.

– Tyvärr tar inga partirepresentanter upp frågor om globaliseringens effekter och den åldrande befolkningen, eller hur de ska mötas. Samtidigt ser vi att EU-kritiska ytterlighetspartier engagerar sig för att montera ned EU inifrån, säger Håkan Olsson, som arbetat med EU-frågor på kommun-, region- och regeringsnivå sedan Sveriges EU-inträde 1995.

En vanlig invändning är att EU gör livet krångligare, inte minst för småföretag. Där menar bådde Folkesson och Olsson att Sverige snarare utmärker sig genom en särskilt nitisk hållning vid tolkning och genomförande av EU-beslut.

– Medlemslandet Sverige har också en extrem förmåga att lägga på egna regelverk, säger Olsson.

En annan fråga som ofta hamar i debattens fokus är EU-avgiftens storlek och hur mycket som i slutänden sipprar tillbaks genom bidragssystemen.

Anders Lindqvist presenterar uppgifterna att EU:s totala budget är 1450 miljarder kronor per år, varav Sveriges avgift varierar mellan 29-39 miljarder årligen. År 2015 fick Sverige tillbaks totalt 14 miljarder kronor, varav 8,6 miljarder till jordbruket, 1,3 i regionalt stöd, 2,8 till jobb, tillväxt och forskning samt 900 miljoner till säkerhet.

Håkan Olsson menar att forskning och näringsliv behöver bli bättre på att hålla sig framme och samarbeta lokalt för att få mer medel.

– EU-systemet går ut på att identifiera och utveckla den potenital som finns, där har EU-kommissionen insett att fördelningen mellan stad och land inte fungerar idag, säger Olsson som menar att en större del av EU-medlen borde öronmärkas för att komma glesbefolkade delar, som norra Sverige, till godo.

Håkan Olsson är kritisk till hur samtliga svenska regeringar genom åren förhållit sig i förarbetetena till EU:s programperioder.

– Strategin har alltid varirt att få ner avgiften och kostnaderna så mycket som möjligt, och driva den linjen in i kaklet, säger Olsson.

– På det viset får man inga vänner, och hamnar utanför de informella samtal där besluten avgörs, säger Lotta Folkesson.

– Finland får ut tio gånger mer i jordbruksstöd än Sverige, de är alltid med i alla arbetsgrupper och tillhör kärnan, de är också mycket duktigare förhandlare.

Att cirka 30 procent av omsättningen på svenska lantbruk består av EU-medel ser inte Folkesson som negativt.

– Alternativet är att kostnaderna tas ut på konsumenterna. Vi borde istället se till hur EU:s jordbrukspolitk kan änvändas för att få igenom livsmedelsstrategin om ökad svensk produktion och självförsörjning som svenska riksdagspolitker enats om.

På det viset får man inga vänner, och hamnar utanför de informella samtal där besluten avgörs.