Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Västerbotten har lägst andel oljepannor

BJURHOLM · Published okt 11, 2018 at 15:00
Bioenergibolaget Scandbio har låtit göra en nationell studie av andelen olje- respektive pelletspannor i svenska småhus.
Den visar att i Västerbotten finns lägst andel privata oljepannor i landet, nämligen 299 villaoljepannor motsvarar 5 pannor per 1000 hushåll, långt under rikssnittet 17,2. Flest oljepannor finns i Värmland med 32,2 villaoljepannor per 1000 hushåll.
Studien visar också att Västerbotten ligger på sjätte plats i landet mätt i andelen pelletspannor per småhus. I länet finns totalt 3 258 pelletspannor eller cirka 52 per 1 000 småhus. Störst andel pelletspannor finns i Dalarna, 80 pelletspannor per 1 000 småhus, med Stockholms län på sista plats med motsvarande 11 pannor.
– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Därför är det bra att så många villaägare i Västerbotten valt en pelletspanna och värmer sitt hus med restprodukter från skogen, säger Peter Granborn, vd Scandbio.
Bjurholms Pellets AB, som startade verksamheten 2005, märker av en annan trend.
– Många borrar för bergvärme, trenden för pellets har varit vikande en längre tid, det är så marknaden ser ut. Vi håller på att lägga ner, försäljningen är för liten, säger David Nordgren, mångsysslare i Brännland, Bjurholm.
För borrning till bergvärme krävs anmälan till kommunen. Veronica Tengman Bylund, förste miljöinspektör Bjurholms kommun, har haft en stadig ström på cirka 20 borranmälningar per år i många års tid.
– Men i år har det faktiskt ökat, hittills i år har vi fått in 28 anmälningar, säger hon.
Att oljepannorna fasats ut är nog främst en kostnadsfråga, resonerar Tengman Bylund.
– Jag misstänker också att vedeldning är lite vanligare i Bjurholm eftersom många har egen skog, men det är ju å andra sidan mer arbetsamt.

Foto: ARKIV