Torsdag 1 oktober 2020

Västerbottningen

Coronaviruset

E-handel fortsätter att växa

Sverige Under andra kvartalet i växte den svenska e-handeln med nästan 50 procent, säger PostNord i sin e-barometer. Det är den högsta ökningen någonsin för ett kvartal.

Kritisk till äldres stigmatisering

Nordmaling Besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort den första oktober beslutade nyligen regeringen. "Efterlängtat" tycker Ingemar Sandström, ordförande i SPF i Nordmaling.

Sänkta skatter på grund av coronakrisen

Sverige I dag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2021 med bland annat reformer för drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022.

Coronaeffekt på giftemål

LÄNET Coronapandemin ser ut att ha minskat antalet giftemål – antalet nygifta har minskat i samtliga svenska län under perioden mars till juni.

Ledtråd till svår corona

Sverige Svenska forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har i en studie kommit fram till att det kan finnas markörer i blodet som tidigt kan avslöja hur svårt sjuk en coronasmittad patient kan bli.

Blodprov kan avslöja svår corona

CORONA Svenska forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har i en studie kommit fram till att det kan finnas markörer i blodet som tidigt kan avslöja hur svårt sjuk en...

Pandemin påverkar val av rut-tjänster

Sverige Coronapandemin tycks ha påverkat vilka hushållsnära tjänster som svenskar använder rutavdraget till.

105 miljoner till regionen

Länet Region Västerbotten får totalt 105 miljoner kronor och 96 miljoner för år 2021 i regeringens budgetproposition.

Katter allt mer populära under pandemi

Sverige Kattägande ökar dubbelt så mycket som hundar i den yngsta målgruppen, personer mellan 20-29 år.

Flera utrotningshotade arter kan vara mottagliga för corona

Sverige En grupp forskare vid Uppsala universitet har försökt analysera vilka djurarter som löper högre risk att kunna smittas av viruset SARS-CoV-2 som hos människor orsakar covid-19. Resultaten visar att många utrotningshotade arter kan riskera att smittas.

Folkhälsomyndigheten föreslår större sammankomster

Sverige Gränserna för hur många som får vara på ett evenemang med anvisade sittplatser borde höjas, det föreslår Folkhälsomyndigheten i ett remissyttrande till regeringen. Gränsen skulle enligt förslaget höjas till 500 personer, men inkludera personal och inte bara publik.

Felaktiga svar på covidtester

Länet Flera personer i Västerbotten kan ha fått felaktiga provsvar efter att ha testat sig för covid 19. Den informationen gick Folkhälsomyndigheten ut med i veckan. Region Västerbotten kommer att kontakta alla som kan ha drabbats.

Sittande publik ska kunna vara fler än femtio personer

Sverige Regeringen meddelar idag att justeringar ska göras kring 50-personsgränsen på restauranger och undantag ska införas för evenemang med sittande publik som görs på ett...

Liknande politik i OECD-länder under pandemin

Sverige En grupp svenska forskare har granskat agerandet bland politiker i OECD-länder i början av coronapandemin. De fann att de demokratiska länderna i stor utsträckning tagit samma eller liknande beslut som sina grannländer, utan att analysera de egna förutsättningarna.

Färre konkurser - oro inför hösten

Corona I hotell- och restaurangbranschen fortsätter konkurserna att öka. I juni ökade konkurserna i den branschen med 76 procent jämfört med samma månad i fjol. Men totalt minskade antalet konkurser med 10 procent i juni jämfört med i fjol.

Så många självtestade hade covid-19

Länet Sedan det blev möjligt för allmänheten i länet att testa sig för covid-19 har omkring 1 700 personer genomfört testet, varav ungefär sju procent visat sig ha viruset.

Byggvaruhandel gynnas av omvänd coronaeffekt

Länet Många branscher och företag har prövats hårt under den rådande pandemin. Däremot ser regionens byggvaruhandlare en effekt som hittills har genererat en högre omsättning och kundrekord.

Arbetslösheten lär stiga enligt prognoserna

Länet Bland de näringsgrenar som har drabbats hårdast av coronapandemins effekter ingår detaljhandeln samt restaurang– och hotellföretagen.

Fler bedrägerier under pandemin

NORRA SVERIGE De senaste månaderna har det anmälts markant fler id-bedrägerier än under samma period förra året, något som kan ha med pandemin att göra.

Egenprovtagning i länet med start måndag

Länet Från och med måndag 13 juli kan den som vill testa sig själv för covid-19 i Västerbotten.

Företagsklimat sätts på prov

Nordmaling Svenskt Näringsliv har presenterat undersökningen som ligger till grund för deras ranking av alla kommuners företagsklimat. Coronakrisen sätter kommunerna på svåra prov, konstaterar de.

Var femte äldre handlar på nätet

Sverige Allt fler har börjat handla över internet, inte minst under den pågående pandemin. Under maj månad handlade nästan åtta av tio tillfrågade svenskar på nätet.

Färre litar på matproduktion

Sverige En följd av coronapandemin är att förtroendet för Sveriges förmåga att producera tillräckligt mycket mat för den egna befolkningen minskat.

Mer provtagning – men inga antikroppstester för allmänheten

Länet Det blir ingen antikroppstestning för allmänheten under sommarmånaderna juni, juli och augusti i Västerbotten.

Många saknar fysiska möten

Sverige Coronapandemin har fått många företag och organisationer att övergå helt eller delvis till digitala möten.

Att tänka på för en smittfri midsommar

Länet Midsommarafton närmar sig men många av de klassiska traditionerna kan behöva anpassas för att inte öka risken för att sprida coronavirus.

Rallysummering på plus

Vännäs Förra veckan träffades 30-talet SM-funktionärer på Pengfors Motorstadion för att göra bokslut efter vinterns SM-rallyfest i Vännäs. "Det viktigaste är att tävlingen blir lyckad, rolig och rättvis", konstaterade en nöjd tävlingsledare.

Ökad oro över privatekonomin

Sverige Inte oväntat har coronakrisen inneburit att fler oroar sig över sin ekonomi, vare sig det beror på uppsägningar, börsnedgångar eller en allmän osäkerhet.

Fler vårdplatser än vanligt i sommar

Länet Som vanligt minskar den planerade vården i Region Västerbotten under sommaren men med tanke på coronapandemin kommer fler vårdplatser än vanligt att finnas.

Turismen lider av brist på evenemang

Umeåregionen På Visit Umeå ser man de lyfta reserestriktionerna som ett gott tecken. Men coronaläget innebär ändå att det här årets turistande kommer ske på andra sätt än tidigare.

Färre nya företag i länet

Länet Det är inte bara de existerande företagen som påverkas av coronakrisen, även nyföretagandet tycks ha drabbats.

E-handeln ökar kraftigt

Länet I svallvågorna av coronapandemin har andelen svenskar som handlar på nätet ökat kraftigt. I april handlade nästan åtta av tio svenskar, enligt PostNords E-barometern.

Corona kan påverka säkerheten

Länet Transporter, skogsbruk, jordbruk och bygg är de branscher som är mest drabbade av arbetsplatsolyckor. Konjunkturnedgång och corona kan komma att påverka negativt, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Fritt att resa inom Sverige – om man följer restriktionerna

SVERIGE Det är fritt att resa inom landet från den 13 juni, om man är symptomfri och följer övriga restriktioner som fortfarande gäller. Det meddelade statsminister Stefan...

Polisen beredd att ingripa mot spontanfester

Länet Polisen utesluter inte spontana fester med för många deltagare i samband med skolavslutningen om en vecka. Vädret torde dock bli avgörande. "Vi har beredskap", fastslår polisen.

Näringslivet backade kraftigt i april

Sverige Försäljningen i näringslivet minskade med 13 procent i april jämfört med förra året, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Corona hotar kommunekonomi

Vännäs Effekterna av coronapandemin påverkar också kommunens ekonomi negativt, enligt senaste tertialrapporten."2021 blir ett jättetufft år", säger kommunalrådet.

Varnar för många ovana båtförare i sommar

Sverige Coronakrisen har gjort att de flesta riktar in sig på en semester inom landets gränser, något som bland annat gjort att intresset för att köpa eller hyra båt ökat ordentligt.

Distansundervisning ska upphöra

Sverige I dag tillkännagav regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni.

VIDEO: "Vi är inte på den säkra sidan än"

Länet Både smittspridningen och vårdbelastningen i Västerbotten är fortsatt stabil, meddelade Region Västerbotten på dagens pressträff.