Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Aktivt år för Centern

Vännäs ˇ Published mar 26, 2020 at 17:15

Ett välbesökt kretsårsmöte kunde redovisa ett aktivt år för centerpartiet i Vännäs.

Utifrån ett valresultat på 26 procent är partiet representerat i alla kommunala organ samt i Regionen.

Även i kyrkopolitiken har partiet ett aktivt deltagande både lokalt och i stiftsfullmäktige.

Årsmötet gästades av Mattias Larsson, centerns gruppledare i Umeå och ledamot i partistyrelsen samt Madeleine Jakobsson,  kommunalråd i Nordmaling.

Mattias berörde det förändrade politiska landskapet, vilket gav upphov till en livlig diskussion. Allt från Brexit till sk oheliga allianser både centralt och lokalt där moderater samverkar med kommunister.

En glädjande slutsats gjorde dock Mattias Larsson som konstaterade att utifrån en internationell rapport har fattigdomen minskat i världen.

Centerpartiet har under det gångna året lämnat in elva motioner till Kommunfullmäktige vilket är fler än vad alla de övriga partierna har gjort tillsammans. Dessutom har sju interpellationer och enkla frågor ställts. De aktuella frågorna har bl.a varit byggbonus vid byggande av ernergi- smarta hus, arbete med en träbyggnadsstrategi samt att kommunen skall arbeta för en giftfri vardag i skolans alla stadier.

Både Madeleine och Mattias berörde satsningen på att göra 2020 till ett samtalsår där centerpartiet skall möta medborgarna i dialog kring vad som upplevs som de viktigaste frågorna.

Aktuella funktionärsval:

Styrelse: Thomas Moberg, Anders Nilsson, Sixten Jonsson, Fredrik Sandin, Margareta Vigren, Hanna Lundberg, Mattias Eriksson, Sofia Blomqvist. Ersättare: Ulf Eriksson,Åke Sandström

Hörneforspensionärer på skogsbad i Gråbolandet

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors har bjudit in sina medlemmar till en Skogsbads-promenad. Ordförande Eva-Britt Kvarnbrink hälsade ett tjugotal pensionärer välkomna till denna första...

Årsmöte i Rundvik

Hänt & Hört Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte. De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten...

Herdesöndagen i Tavelsjö

Hänt & Hört Trots distansering kom några trofasta damer till gudstjänsten på Herdesöndagen i Tavelsjö. Församlingsherden Johannes Nord predikade om den gode herden utifrån dagens texter....

Fotografier från förr

Hänt & Hört Det kan tyckas vara lugnt i Hörnsjö när de flesta evenemang är inställda, men över internet skickas bilder från förr och beskådas och kommenteras. På bilden syns en del av...

Korsvandring under påsk

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring. Ett trettiotal deltog och startade vid Pingstkyrkan. Detta år hölls alla stationer utomhus och alla uppmanades...

ABF-studier vid brasan

Hänt & Hört ABF låter inga baciller hindra kunskapshungrande Bjurholmare att lära sig nya saker. Då går man istället ut i det fria och studerar. En och annan korv slank ner och kaffet kokat...