Lördag 15 maj 2021

Västerbottningen

Kyrkoherde Lena Fagéus talar Foto: NILS-ÅKE SANDSTRÖM

Andakt på fjärde söndagen i Påsktiden

Tavelsjö · Published maj 3, 2021 at 17:15

Tavelsjö kyrka var fullsatt (8 personer) vid första andakten på fjärde söndagen i Påsktiden. Rubriken Vägen till livet och första psalmen 298 Gud ditt folk är vandringsfolket.

Josefin Hansdotter Nyström var både vaktmästare och kyrkvärd och läste evangelietexten från Joh 16 där Jesus säger till lärjungarna; ”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen.” Kyrkoherde Lena Fagéus reflekterade över texten med koppling till våra liv idag.

Hon sa att: Det enda vi säkert vet är att allt tar slut. Ett gammalt visdomsord är ”Detta skall också passera.” Därför är det viktigt att ta vara på det som är, också det kommer att passera. När vi har det svårt finns det ett löfte om att det kommer att gå bra. Vi behöver odla hoppet och Gud visar vägen till livet, sa Lena. Efter trosbekännelsen spelade organisten Offertoire av Denis Bédars på orgel.

Kyrkans böner och psalmen 198 Likt vårdagssol i morgonglöd följdes av Improvisation över Det finns en väg till himmelen. Dagens kollekt gick till Junis, en ideell förening för alla barn i Umeå.

Andakt på fjärde söndagen i Påsktiden

Hänt & Hört Tavelsjö kyrka var fullsatt (8 personer) vid första andakten på fjärde söndagen i Påsktiden. Rubriken Vägen till livet och första psalmen 298 Gud ditt folk är vandringsfolket....

Årsmöte för Tavelsjö kyrkokör

Hänt & Hört Efter ett annorlunda och omtumlande år har Kyrkokören i Tavelsjö haft ett digitalt årsmöte. Kören hann bara sjunga på Kyndelsmässodagen 2 februari 2020 och efter några veckors...

Andakter i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Andakterna i Tavelsjö kyrka handlade, på tredje söndagen i Påsktiden om Den gode herden. Efter psalmen 472 Jag vill sjunga om min vän läste Johannes Nord evangelietexten från Joh...

Årsmöte Rödåliden

Hänt & Hört Rödåliden

Påskens vittnen

Hänt & Hört Andakterna i Tavelsjö kyrka på andra söndagen i påsktiden började med psalmen 198. Likt vårdagssol i morgonglöd med Anders Winterstam vid orgeln. Michael Brodin läste...

Annorlunda korsvandring

Hänt & Hört I år anordnade Nordmalings Kristna Råd en annorlunda korsvandring i Nordmaling på långfredagen  med några representanter från de olika församlingarna. Den startade vid...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport