Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Utspridda på bilden från vänster: Ewa Tjärnström, Lise-Lott Holmlund, Marie Oscarsson, Mats Myrtennäs, Maritha Eriksson, Björne Lind, Niklas Andersson och Barbro Söderlund Foto: Alf Söderlund

Årsmöte hölls utomhus

Rödåsel · Published apr 18, 2020 at 09:15

Rödåsels Bygdegårdsförening genomförde sitt 67e årsmöte påverkat av coronatider.

För att på bästa sätt minska risken för virusspridning hölls mötet utomhus och med armlängds avstånd. Mötet behandlade alla viktiga formaliafrågor.

Verksamhetsberättelse, kassarapport, revisorerna, ansvarsfrihet och valen. Nämnas kan att valberedningen med Björne Lind och Barbro Söderlund lyckades med omval på alla positioner. Marie Oscarsson är ordförande och Sune Nilsson kassör.

Styrelsen planerar försiktigt för nya spännande kulturarrangemang och mer konkret att tilläggsisolera och byta ut köksinredningen.

Det som stort påverkar föreningens verksamhet är den planerade flytten av dagisverksamheten till skolområdet. Just nu är planen att rymma förskolan på befintlig skoltomt men ingen tidplan finns.

Traditionsenligt hann vi med fika. Allt som allt var klart på 30 minuter.

Hörneforspensionärer på skogsbad i Gråbolandet

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors har bjudit in sina medlemmar till en Skogsbads-promenad. Ordförande Eva-Britt Kvarnbrink hälsade ett tjugotal pensionärer välkomna till denna första...

Årsmöte i Rundvik

Hänt & Hört Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte. De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten...

Herdesöndagen i Tavelsjö

Hänt & Hört Trots distansering kom några trofasta damer till gudstjänsten på Herdesöndagen i Tavelsjö. Församlingsherden Johannes Nord predikade om den gode herden utifrån dagens texter....

Fotografier från förr

Hänt & Hört Det kan tyckas vara lugnt i Hörnsjö när de flesta evenemang är inställda, men över internet skickas bilder från förr och beskådas och kommenteras. På bilden syns en del av...

Korsvandring under påsk

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring. Ett trettiotal deltog och startade vid Pingstkyrkan. Detta år hölls alla stationer utomhus och alla uppmanades...

ABF-studier vid brasan

Hänt & Hört ABF låter inga baciller hindra kunskapshungrande Bjurholmare att lära sig nya saker. Då går man istället ut i det fria och studerar. En och annan korv slank ner och kaffet kokat...