Måndag 28 september 2020

Västerbottningen

Foto: PRIVAT

Årsmöte i Rundvik

Rundvik · Published maj 14, 2020 at 17:15

Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte.

De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten med hänsyn taget till covid-19 smitta, samt de övriga regler som man gått ut med, därav antalet vid allmänna mötet – 49 personer.

Trots detta så valde föreningen, men med tveksamhet, att ändå kalla till ett årsmöte.

Att genomföra ett årsmöte p g a de risker som kan uppstå, ska då vägas mot de praktiska problem som uppstår i föreningarna om de inte kan genomföra sin årsmöten som planerat. Föreningen hörsammade och planerade givetvis mötet efter de allmänna råd som myndigheten gått ut med.  

Med detta i vågskålen så kände vi oss trots allt nöjda med vårt beslut. Vår stora och fina möteslokal gör det möjligt att möblera verkligen efter mottot social distansering. Totalt var det 16 personer som besökte vårt årsmöte.

Ingemar Sandström hälsade välkommen till årsmötet som var begränsat till de punkter som absolut vi var tvungna att ta beslut om.

Till mötesordförande valdes Sten-Åke Markström. Ingemar Sandström föredrog verksamhetsberättelsen och konstaterade att vi har haft en bra verksamhetsmässigt samt ekonomisk avslutning på 2019 vilket senare även vår kassör Alf Eriksson kunde konstatera när det blev dags för resultat och balansräkningen. Problemet som vi lever med nu är att verksamheten är i princip på noll och vad det kommer att innebära i förlängningen. Våra två stora arrangemang sommarens bilbingo samt Rundviksdagen är ju i farozonen. Anställda är nu korttidspermitterade vilket givetvis underlättar på kostnadssidan. Styrelsen fick därefter ansvarsfrihet. Därefter så var det Karl-Gunnar Forsbergs tur i valberedningen att föredra valen.

Till ny ordförande valdes Ingemar Sandström på 1 år. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes på 2 år valdes Hardy Eriksson, Andreas Wård samt Maria Wigström (ny). Till styrelsesuppleanter valdes Pierre Huisman, Björn Forsberg samt Patrik Häggström.

Till revisor på 2 år valdes Carin Nygård och till revisorssuppleant 2 år, Åke Åberg. Till sist så valdes valberedningen om: Karl-Gunnar Forsberg samt Barbro Burström.

Nya ordförande tackade därefter presidiet samt årsmötesdeltagarna. Ett speciellt tack sänder vi till avgående ordförande Carin Svanholm-Asplund samt till avgående kassör Alf Eriksson.

Ett stort tack även till våra två anställda Jan-Eric Grahn och Bo Nyberg för det gångna året.

Bouleträff vid Flurkmarks klubbstuga

Hänt & Hört SPF Seniorerna Umeå Norra träffades en solig septemberdag utanför Flurkmarks klubbstuga för att spela boule på grusplanen. En av våra medlemmar Lars Gustafsson lärde ut grunderna...

Höstandakt med värme trots oväder

Hänt & Hört Höstens första riktiga ruskdag med regn och blåst hindrade inte folk att komma till kyrkans andakt i Tavelsjö med temat Tacksamhet om hösten. Lisbeth Fors Malm och Josefin...

Lagade julmat åt fåglarna

Hänt & Hört Helt plötsligt närmar sig hösten och då är det dags att göra julkärvar. Det är numera Tavelsjö Hembygdsförening, som under ”Liemannen” Rolf Appelblads ledning ordnar julmat till...

Höstandakt med reflektioner

Hänt & Hört Sångarparet från Rödåliden, Laila & Lars Windelius sjöng flera kända sånger och psalmer vid den första Höstandakten i Tavelsjö kyrka. Det blev Öppna våra ögon av Margareta Melin...

Fisketur i soligt sensommarväder

Hänt & Hört SPF-Sydporten, Hörnefors har bjudit in till trevlig samvaro med fiskafänge, i Coronatider. Ett härligt gäng, 28 personer hade anmält sig och vandrade med Coronaavstånd, genom...

Bjurholmare motionerade uti hundrade mil!

Hänt & Hört När Bjurholms Motionsserie avslutades härom kvällen på elljusspåret i Bjurholm, så kunde man summera till 400 starter under sommaren, vilket ger en sammanlagd sträcka på minst...