Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

Foto: PRIVAT

Årsmöte i Rundvik

Rundvik · Published maj 14, 2020 at 17:15

Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte.

De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten med hänsyn taget till covid-19 smitta, samt de övriga regler som man gått ut med, därav antalet vid allmänna mötet – 49 personer.

Trots detta så valde föreningen, men med tveksamhet, att ändå kalla till ett årsmöte.

Att genomföra ett årsmöte p g a de risker som kan uppstå, ska då vägas mot de praktiska problem som uppstår i föreningarna om de inte kan genomföra sin årsmöten som planerat. Föreningen hörsammade och planerade givetvis mötet efter de allmänna råd som myndigheten gått ut med.  

Med detta i vågskålen så kände vi oss trots allt nöjda med vårt beslut. Vår stora och fina möteslokal gör det möjligt att möblera verkligen efter mottot social distansering. Totalt var det 16 personer som besökte vårt årsmöte.

Ingemar Sandström hälsade välkommen till årsmötet som var begränsat till de punkter som absolut vi var tvungna att ta beslut om.

Till mötesordförande valdes Sten-Åke Markström. Ingemar Sandström föredrog verksamhetsberättelsen och konstaterade att vi har haft en bra verksamhetsmässigt samt ekonomisk avslutning på 2019 vilket senare även vår kassör Alf Eriksson kunde konstatera när det blev dags för resultat och balansräkningen. Problemet som vi lever med nu är att verksamheten är i princip på noll och vad det kommer att innebära i förlängningen. Våra två stora arrangemang sommarens bilbingo samt Rundviksdagen är ju i farozonen. Anställda är nu korttidspermitterade vilket givetvis underlättar på kostnadssidan. Styrelsen fick därefter ansvarsfrihet. Därefter så var det Karl-Gunnar Forsbergs tur i valberedningen att föredra valen.

Till ny ordförande valdes Ingemar Sandström på 1 år. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes på 2 år valdes Hardy Eriksson, Andreas Wård samt Maria Wigström (ny). Till styrelsesuppleanter valdes Pierre Huisman, Björn Forsberg samt Patrik Häggström.

Till revisor på 2 år valdes Carin Nygård och till revisorssuppleant 2 år, Åke Åberg. Till sist så valdes valberedningen om: Karl-Gunnar Forsberg samt Barbro Burström.

Nya ordförande tackade därefter presidiet samt årsmötesdeltagarna. Ett speciellt tack sänder vi till avgående ordförande Carin Svanholm-Asplund samt till avgående kassör Alf Eriksson.

Ett stort tack även till våra två anställda Jan-Eric Grahn och Bo Nyberg för det gångna året.

Hörneforspensionärer på skogsbad i Gråbolandet

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors har bjudit in sina medlemmar till en Skogsbads-promenad. Ordförande Eva-Britt Kvarnbrink hälsade ett tjugotal pensionärer välkomna till denna första...

Årsmöte i Rundvik

Hänt & Hört Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte. De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten...

Herdesöndagen i Tavelsjö

Hänt & Hört Trots distansering kom några trofasta damer till gudstjänsten på Herdesöndagen i Tavelsjö. Församlingsherden Johannes Nord predikade om den gode herden utifrån dagens texter....

Fotografier från förr

Hänt & Hört Det kan tyckas vara lugnt i Hörnsjö när de flesta evenemang är inställda, men över internet skickas bilder från förr och beskådas och kommenteras. På bilden syns en del av...

Korsvandring under påsk

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring. Ett trettiotal deltog och startade vid Pingstkyrkan. Detta år hölls alla stationer utomhus och alla uppmanades...

ABF-studier vid brasan

Hänt & Hört ABF låter inga baciller hindra kunskapshungrande Bjurholmare att lära sig nya saker. Då går man istället ut i det fria och studerar. En och annan korv slank ner och kaffet kokat...