Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Styrelsen: Björne Lind, Dan Weinehall, Torbjörn Wennebro och sittande Monika Sandström och Solveig Granberg. Foto: NILS-ÅKE SANDSTRÖM

Årsmöte i Tavelsjö

Tavelsjö · Published jun 12, 2021 at 16:15

Tavelsjöcenterns årsmöte inleddes med föredrag av Fredrik Elgh, professor i virologi som föreläste om Covid -19 och SARS-Cov-2, det som varit och hur det blir.

Han gick igenom de olika pandemier som drabbat Sverige och hur smittor uppkommit från 1830-talet och framåt. Spanska sjukan 1918-20 tog till exempel 37000 människoliv i Sverige, de flesta unga jämfört med drygt 14000 och de flesta äldre i denna gång.

Fredrik gick igenom hur smittan sprids, att det tar ett par dagar tills man blir sjuk och vilka symtom som uppkommer. Smittspridningen i Sverige har varit tre gånger högre än EU-nivån, men är nu sjunkande och dödsfallen lägre än EU-nivån.

Vidare gick han igenom olika munskydd, diagnostik, politik och vacciner. Efter föredraget svarade han på flera frågor, bland annat om framställning av vaccin och prognosen framåt. Föredraget var mycket intressant och klargörande,

Årsmötet leddes av Torbjörn Wennebro och man kunde konstatera att det har varit nästan omöjligt att bedriva någon verksamhet på grund av coronarestriktionerna.

En lyckad satsning var
dock samarbetet med föreningar i byn kring en manifestation för Diakon till Tavelsjö. Församlingen hade blivit fråntagen sin halvtidstjänst men fick efter protesterna anställa en diakoniassistent då en tjänst hade blivit ledig.

I år satsar Tavelsjöcentern på kampanjer inför kyrkovalet 19 september och därefter börjar planering inför valen 2022. Lokala frågor är mycket viktiga att diskutera och ta upp i valrörelsen.

Till ordförande omvaldes Monika Sandström och som övriga ledamöter omvaldes Solveig Granberg, Björne Lind och Dan Weinehall samt nyval Torbjörn Wennebro. Jan Selberg hade avsagt sig omval efter 12 år i styrelsen.

Midsommarfirande lockade många besökare

Hänt & Hört Redan några dagar före midsommar rullade några långväga ekipage in till Norsträsk camping - Västerbottens caravancamping. Det var besökare från bland annat Örebrotrakten, Småland...

Vännäs Lions tackar flera företagare för gåvor

Hänt & Hört Engagerade Lionsmedlemmar och positiva företagare kan tillsammans ge ett gott resultat. Det visade den paketauktion som hölls förra veckan till förmån för insamling till Operation...

En efterlängtad återträff

Hänt & Hört SPF Sydporten Hörnefors samlades på gräsmattan utanför Statarlängan den 1 juli. Inbjudan hade hörsammats av drygt 70 personer och det bjöds på parisare. Underhållning av Christer...

Gudstjänst i Svedjans kapell på Apostladagen

Hänt & Hört Det var mycket varmt och vackert när Susanne Hakola och Lisbeth Fors Malm förgyllde gudstjänsten med ljuvlig sång och musik i kapellet. Först Här vid stranden nära vattnet från...

Härlig gudstjänst i Tavelsjö

Hänt & Hört På tredje söndagen i Trefaldighet hade många kommit till gudstjänsten. Rubriken var Förlorad och återfunnen och dagen till ära medverkade en koralkör ur kyrkokören samt Tove...
Sport