Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Ewa-Maj Karlsson berättade om sina många politiska uppdrag. Foto: BIRGIT JOHANSSON

Årsmöte med C-kvinnor

Tavelsjö · Published mar 22, 2020 at 11:15

Tavelsjö Centerkvinnor har haft årsmöte hemma hos Solveig Granberg, Västerbacka. Det inleddes med att Ewa-Maj Karlsson berättade om sina politiska uppdrag.

Hennes huvuduppdrag är arbetet i Region Västerbotten där hon är Centerpartiets gruppledare och sitter både i arbetsutskottet (AU) och i styrelsen.

Hon sitter också i utskottet för primär- och tandvård som lyder direkt under hälso- och sjukvårdsnämnden. Bland andra styrelseuppdrag hon har kan nämnas Kommun Invest, som är en ekonomisk förening, där hon är med i både styrelsen och AU.

Verksamheten under året har varit varierande. Uppvaktning 8 mars av Marie Baudin, Tavelsjö gårdsmusteri, deltagit i klimatcirkel tillsammans med Tavelsjöcentern och arbete inför valet till EU.

Vidare studiebesök på Axlagården, deltagit i olika stämmor och kurser och för femte gången inbjöd avdelningen till en mycket välbesök svampkurs.

Verksamhetsberättelsen godkändes.Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Tavelsjö CK hade vid årets slut 44 medlemmar.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Solveig Granberg. Övriga i styrelsen blev Birgit Johansson, Margareta Sjöström, Corina Selberg, Margit Westberg, Mari Lindgren och Caroline Löfström. Monika Sandström adjungeras i kyrkopolitiska frågor.

Som första aktivitet i verksamhetsplanen står uppvaktning av en lokal kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Mötet avslutades traditionsenligt med smörgåstårta och ett gratislotteri med skänkta priser med vinst till alla.

Ung medverkan i Tavelsjö

Hänt & Hört Skaparkören medverkade med sång, textläsning och bön samt tog upp kollekt till Fasteinsamlingen. Kören sjöng Hidingplace och som postludium Låt ljusen i vår kyrka. Josefin...

Vykortsresa på Blå vägen

Hänt & Hört Vid Vindelns Filateli-och Samlarförenings senast månadsträff i klubblokalen på Karlsgårdsvägen fanns 20 av föreningens 42 medlemmar på plats. Efter sedvanligt inledningsfika...

Kunskap är viktigt i kris

Hänt & Hört PRO Teg har haft utbildning i hur man ska klara sig i 156 timmar i hemmet vid en katastrof, även hjärt-lungräddning ingick samt hur en hjärtstartare fungerar. Jan Forsmark,...

Föreläste om antibiotika

Hänt & Hört Vindelns Föreläsningsförening hade för en tid sedan bjudit in infektions- och smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, Umeå, att föreläsa över rubriken ”Antibiotikaresistens – kan det...

Aktivt år för Centern

Hänt & Hört Ett välbesökt kretsårsmöte kunde redovisa ett aktivt år för centerpartiet i Vännäs. Utifrån ett valresultat på 26 procent är partiet representerat i alla kommunala organ samt i...

Gudstjänst i byahuset

Hänt & Hört Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö. Mikael Örnberg och...