Måndag 18 januari 2021

Västerbottningen

Ewa-Maj Karlsson berättade om sina många politiska uppdrag. Foto: BIRGIT JOHANSSON

Årsmöte med C-kvinnor

Tavelsjö · Published mar 22, 2020 at 11:15

Tavelsjö Centerkvinnor har haft årsmöte hemma hos Solveig Granberg, Västerbacka. Det inleddes med att Ewa-Maj Karlsson berättade om sina politiska uppdrag.

Hennes huvuduppdrag är arbetet i Region Västerbotten där hon är Centerpartiets gruppledare och sitter både i arbetsutskottet (AU) och i styrelsen.

Hon sitter också i utskottet för primär- och tandvård som lyder direkt under hälso- och sjukvårdsnämnden. Bland andra styrelseuppdrag hon har kan nämnas Kommun Invest, som är en ekonomisk förening, där hon är med i både styrelsen och AU.

Verksamheten under året har varit varierande. Uppvaktning 8 mars av Marie Baudin, Tavelsjö gårdsmusteri, deltagit i klimatcirkel tillsammans med Tavelsjöcentern och arbete inför valet till EU.

Vidare studiebesök på Axlagården, deltagit i olika stämmor och kurser och för femte gången inbjöd avdelningen till en mycket välbesök svampkurs.

Verksamhetsberättelsen godkändes.Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Tavelsjö CK hade vid årets slut 44 medlemmar.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Solveig Granberg. Övriga i styrelsen blev Birgit Johansson, Margareta Sjöström, Corina Selberg, Margit Westberg, Mari Lindgren och Caroline Löfström. Monika Sandström adjungeras i kyrkopolitiska frågor.

Som första aktivitet i verksamhetsplanen står uppvaktning av en lokal kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Mötet avslutades traditionsenligt med smörgåstårta och ett gratislotteri med skänkta priser med vinst till alla.

Andakter på andra söndagen i advent

Hänt & Hört Öppen kyrka med fyra andakter på Andra Advent i Tavelsjö började med Ps 105 Hosianna. Gunnel Brodin läste evanglietexten från Luk 21: 25-36 och Michael Brodin predikade om att...

Öppen kyrka i Tavelsjö

Hänt & Hört Första Advent firades med flera andakter i Tavelsjö kyrka. På grund av coronarestriktionerna får nu endast åtta personer mötas på offentliga arrangemang. Församlingen har därför...

Hoppas utveckla sin verksamhet efter corona

Hänt & Hört Erika Danielsson och Simon Westling startade restaurangen på Wärdshuset Tavelsjö i oktober och allt började mycket bra. När coronasituationen förbättras kommer de att utveckla...

Musik och berättarcafé

Hänt & Hört Hälsomyndighetens råd och anvisningar följdes till punkt och pricka när Festplatsen, lördag den 7 nov. inbjöd till Musik & Berättarcafé. Ett 30-tal försökte, för ett par timmar,...

Hälsans dag lockade till Rundvik

Hänt & Hört Pro Rundvik har arrangerat Hälsans Dag på uppmaning av Pro riksförening. Arrangemanget i Rundvik var tänkt som en aktivitet utomhus med promenad runt något av motionsslingorna,...

Allkristen kvällsgudstjänst

Hänt & Hört För en tid sedan inbjöd EFS i Hörnsjö till en allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall. Han började med att sjunga en sång om förlåtelsen som klipper hatets band och sen en...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport