Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Ewa-Maj Karlsson berättade om sina många politiska uppdrag. Foto: BIRGIT JOHANSSON

Årsmöte med C-kvinnor

Tavelsjö · Published mar 22, 2020 at 11:15

Tavelsjö Centerkvinnor har haft årsmöte hemma hos Solveig Granberg, Västerbacka. Det inleddes med att Ewa-Maj Karlsson berättade om sina politiska uppdrag.

Hennes huvuduppdrag är arbetet i Region Västerbotten där hon är Centerpartiets gruppledare och sitter både i arbetsutskottet (AU) och i styrelsen.

Hon sitter också i utskottet för primär- och tandvård som lyder direkt under hälso- och sjukvårdsnämnden. Bland andra styrelseuppdrag hon har kan nämnas Kommun Invest, som är en ekonomisk förening, där hon är med i både styrelsen och AU.

Verksamheten under året har varit varierande. Uppvaktning 8 mars av Marie Baudin, Tavelsjö gårdsmusteri, deltagit i klimatcirkel tillsammans med Tavelsjöcentern och arbete inför valet till EU.

Vidare studiebesök på Axlagården, deltagit i olika stämmor och kurser och för femte gången inbjöd avdelningen till en mycket välbesök svampkurs.

Verksamhetsberättelsen godkändes.Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Tavelsjö CK hade vid årets slut 44 medlemmar.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Solveig Granberg. Övriga i styrelsen blev Birgit Johansson, Margareta Sjöström, Corina Selberg, Margit Westberg, Mari Lindgren och Caroline Löfström. Monika Sandström adjungeras i kyrkopolitiska frågor.

Som första aktivitet i verksamhetsplanen står uppvaktning av en lokal kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Mötet avslutades traditionsenligt med smörgåstårta och ett gratislotteri med skänkta priser med vinst till alla.

Café Wärdshuset Tavelsjö

Hänt & Hört Familjen Edberg har gett Wärdshuset Tavelsjö några semesterveckor, för att driva caféveksamheten där. De gör det för att det är roligt att baka och att jobba tillsammans med...

Årsmöte hos Umbygda

Hänt & Hört Äntligen har Hembygdsföreningen Umbygda kunnat genomföra sitt årsmöte. Ute på tunet mellan torpstugorna i Brännland hade ett 30-tal medlemmar samlats i det underbara sommarvädret....

Ett grepp mot ensamhet

Hänt & Hört SPF-Sydporten har tagit ett grepp mot ofrivillig ensamhet i Coronatider och bjudit in sina medlemmar till trevlig samvaro och sällskaplig promenad. Ett härligt gäng, tjugoåtta...

Städkväll vid Byahuset

Hänt & Hört På den tjälskottsknöliga parkeringen utanför Byahuset i Hörnsjö fanns det rikligt med fjolårslöv, samtidigt som försommarens växtlighet tagit ordentlig med fart efter några...

Gudstjänst på pingstdagen

Hänt & Hört Bjurholms EFS inbjöd på pingstdagens kväll till gudstjänst i Bjurholms kyrka. Kristina Eriksson inledde med en av pingstdagens evangelietexter och psalmen “Gud är trofast” sjöngs...

Många tackade diakon

Hänt & Hört Många kom till Tavelsjö kyrka på Pingstdagen för att tacka diakon Ingemar Grahn som måste lämna församlingen på grund av Pastoratets besparingar. Johannes Nord predikade över...