Lördag 23 mars 2019

Västerbottningen

Från vänster: Barbro Pettersson, Roland Pettersson, Ingegerd Eriksson, Sven-Erik Isaksson. Foto: EVA-BRITT KVARNBRINK

Årsmöte med paltfest

Hörnefors · Published mar 14, 2019 at 17:15

Ordförande Christer Fredriksson hälsade ett hundratal medlemmar välkomna till årsmötet i Församlingsgården i Hörnefors. Särskilt välkomna hälsades Hans Holmlund som spelade under mötet och Ingemar Sandström, SPF-distriktets ordförande, vars uppdrag var att hålla i årsmötesförhandlingarna. Christer berättade att Sydporten fått 26 nya medlemmar som hälsades välkomna och som kommer att uppmärksammas lite extra under 2019, med trevliga aktiviteter.

Mötet inleddes med en parentation över fem avlidna medlemmar, som alla hedrades stämningsfullt med att deras namn lästes upp, ett ljus tändes för var och en och en ros lades vid varje ljus. Inga-Brita Nordahl läste en vacker dikt som inramning. Parentationen avslutades med en tyst minut för de avlidna och stämningsfull musik av Hans Holmlund.

Årsmötet vidtog med sedvanliga årsmötesförhandlingar med Ingemar Sandström vid klubban. Det gångna året sågs tillbaka på med trevliga tillbakablickar på företagna medlemsmöten, studiecirklar, medlemsresor, volontärverksamhet med mera. Blickar framåt gav löften om ett nytt trevligt årsprogram med både intressanta föreläsare, kulturell underhållning, nya resor, studiecirklar, friskvård och mycket mer. SPF-Sydportens hemsida berättar om kommande aktiviteter.

Efter årsmötet tackades Ingemar Sandström med blommor, liksom avgående Margareta Sandström och Stina Molander ur valberedningen och Hans Holmlund för underhållningen.

Efter information om kommande resor och studiecirkelverksamhet vidtog paltfesten då alla lät sig väl smaka av lokalproducerad palt med lingonsylt och smör, precis som det ska vara. Kaka och kaffe efteråt smakade bra under påföljande lottdragning, som gav förhoppning om stora vinster.

Möte med Motormännen

Hänt & Hört Motormännens lokalklubb i Umeå genomförde årsmötesförhandlingar i byakyrkan i Ersmark. Svingade klubban för kvällen gjorde Gunnar Lindström. En diger lokal verksamhetsplan med...

Ett årsmöte med film

Hänt & Hört Föreningen Norden Bjurholm och Bjurholms Berättarakademi hadegemensamt årsmöte då de båda har närasamverkan.  Verksamhetsplanerna är gemensamma för de båda föreningarna. Kurt Ivan...

Berättarkväll om barn

Hänt & Hört Berättarkväll med Bjurholms Berättarakademi tillsammans med Föreningen Norden och studieförbundet Vuxenskolan. Kvällen inleddes av Bo Nilsson med minnesord över Gunnar...

Fastlagsfirande i Tavelsjö

Hänt & Hört Gudstjänsten på Fastlagssöndagen började med psalmen Se, vi går upp till Jerusalem och därefter sjöng kyrkokören Herre dit du går under ledning av Anders Winterstam. Förutom...

Årsmöte med C-kvinnor

Hänt & Hört Den 20 februari hade Centerkvinnorna i Tavelsjö årsmöte hemma hos Birgit Johansson, Svedjan. Det inleddes med att Solveig Granberg, vice ordförande i jämställdhetsutskottet, gav...

Psoriasisårsmöte i Umeå

Hänt & Hört Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning har haft årsmöte. Ordförande Christer Mattsson hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Åke Burstedt till...