Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

Mötespresidiet Hans Weinehall, Torbjörn Wennebro och Leif Carlson. Foto: Nils-åke Sandström

Årsstämma för ByaNät

Tavelsjö · Published jul 8, 2020 at 17:15

Sundlingska gårdens gräsmatta blev, på grund av årets restriktioner platsen för Tavelsjö ByaNäts årsstämma.

Dessutom direktsändes stämman på nätet för de som ville delta men inte kunde komma. Sändningen sägs ha fungerat alldeles utmärkt och kan bilda mönster för flera av bygdens föreningar att nyttja, så här i Coronatider.

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av medlemmarna, förvaltar bygdens eget bredbandsnät och har funnits sedan 2002.

Vid årsskiftet 2019-2020 var 1029 fastigheter anslutna i fler än 100 olika byar inom Vindeln, Vännäs och Umeå kommun. Ett lyckat EU-projekt under tre år var ”Bredband till alla” då medlemmarna ökade med 65 varav 58 anslutna via projektet.

Under detta år kommer antalet medlemmar att öka till närmare 1100. Bredbandssatsningen i våra bygder har bidragit till att området haft en positiv befolkningsutveckling eftersom tillgång till snabbt bredband är attraktivt, inte minst för ungdomar.

Olika företag kan erbjuda mötestillfällen och funktioner som förr ofta var förbehållet städerna. Alla anslutna har tillgång till 100 mbit/s och den som vill kan utöka till 300 mbit/s.

Föreningens ekonomi har som tidigare år skötts av Nils-Ola Andersson och medlemsservice hanteras av Lena Alverud.

Torbjörn Wennebro var ordförande och Leif Carlson sekreterare vid stämman. Hela styrelsen omvaldes. Ordinarie ledamöter är Hans Weinehall ordförande samt Leif Carlson, Mårten Edberg, Bo Vik, Thomas Hägglund, Bo Jonsson, Kenneth Lindberg, Bo Nimrodsson, Göran Sundqvist och Lina Juslin. Ersättare är Magnus Forsell, Anton Holmlund, Fredrik Nilsson och Majlen Rehnman.

Tavelsjö ByaNät bjöd de närvarande på kaffe och fylld surdegsmacka serverad av restaurang Root som driver verksamheten på Sundlingska gården.

Andakter på andra söndagen i advent

Hänt & Hört Öppen kyrka med fyra andakter på Andra Advent i Tavelsjö började med Ps 105 Hosianna. Gunnel Brodin läste evanglietexten från Luk 21: 25-36 och Michael Brodin predikade om att...

Öppen kyrka i Tavelsjö

Hänt & Hört Första Advent firades med flera andakter i Tavelsjö kyrka. På grund av coronarestriktionerna får nu endast åtta personer mötas på offentliga arrangemang. Församlingen har därför...

Hoppas utveckla sin verksamhet efter corona

Hänt & Hört Erika Danielsson och Simon Westling startade restaurangen på Wärdshuset Tavelsjö i oktober och allt började mycket bra. När coronasituationen förbättras kommer de att utveckla...

Musik och berättarcafé

Hänt & Hört Hälsomyndighetens råd och anvisningar följdes till punkt och pricka när Festplatsen, lördag den 7 nov. inbjöd till Musik & Berättarcafé. Ett 30-tal försökte, för ett par timmar,...

Hälsans dag lockade till Rundvik

Hänt & Hört Pro Rundvik har arrangerat Hälsans Dag på uppmaning av Pro riksförening. Arrangemanget i Rundvik var tänkt som en aktivitet utomhus med promenad runt något av motionsslingorna,...

Allkristen kvällsgudstjänst

Hänt & Hört För en tid sedan inbjöd EFS i Hörnsjö till en allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall. Han började med att sjunga en sång om förlåtelsen som klipper hatets band och sen en...