Söndag 24 mars 2019

Västerbottningen

Stående: Thord Holmström, Simon Edberg, Olof Vesterberg och Stellan Hermansson. Sittande: Dodd Johansson, Samuel Gottnersson och Jenny Ekström Foto: NILS-ÅKE SANDSTRÖM

Bygdeförening på årsmöte

Tavelsjö · Published mar 11, 2019 at 17:15

Mårten Edberg ledde mötesförhandlingarna, när Tavelsjö Bygdegårdsförening och dess sektion för Sundlingska gården, nyligen hade årsmöte på Bygdegården. Föreningen kunde, i sina verksamhetsberättelser för 2018 redovisa en omväxlande och mycket livaktig verksamhet. Sammantaget utgör dessa en viktig grund för det starka föreningslivet i Tavelsjöbygden och styrelserna fick mycket beröm för sitt arbete och engagemang.

Det är nu viktigt att Tavelsjöborna känner sig delaktiga och inser hur viktigt det är för bygdens kultur- och föreningsliv att de ställer upp. Därför diskuterades, bl.a. hur man på bästa sätt kan ut till alla, med fokus på nyinflyttade. Under årsmötet väcktes även frågan om att installera solfångare på gårdarnas tak. Detta tyckte alla var ett mycket bra förslag, som styrelsen skall utreda vidare.

Till ordförande för Bygdegårdsföreningens styrelse omvaldes Samuel Gottnersson. Omval till styrelsen gjordes även på Simon Edberg och Dodd Johansson, övriga ledamöter Eva Gustavsson, Jenny Ekström och Thord Holmström sitter kvar ytterligare ett år.

Sektionsstyrelsen för Sundlingska gården omvaldes i sin helhet, nämligen Olof Vesterberg ordförande, Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund och Ulrika Israelsson.

Möte med Motormännen

Hänt & Hört Motormännens lokalklubb i Umeå genomförde årsmötesförhandlingar i byakyrkan i Ersmark. Svingade klubban för kvällen gjorde Gunnar Lindström. En diger lokal verksamhetsplan med...

Ett årsmöte med film

Hänt & Hört Föreningen Norden Bjurholm och Bjurholms Berättarakademi hadegemensamt årsmöte då de båda har närasamverkan.  Verksamhetsplanerna är gemensamma för de båda föreningarna. Kurt Ivan...

Berättarkväll om barn

Hänt & Hört Berättarkväll med Bjurholms Berättarakademi tillsammans med Föreningen Norden och studieförbundet Vuxenskolan. Kvällen inleddes av Bo Nilsson med minnesord över Gunnar...

Fastlagsfirande i Tavelsjö

Hänt & Hört Gudstjänsten på Fastlagssöndagen började med psalmen Se, vi går upp till Jerusalem och därefter sjöng kyrkokören Herre dit du går under ledning av Anders Winterstam. Förutom...

Årsmöte med C-kvinnor

Hänt & Hört Den 20 februari hade Centerkvinnorna i Tavelsjö årsmöte hemma hos Birgit Johansson, Svedjan. Det inleddes med att Solveig Granberg, vice ordförande i jämställdhetsutskottet, gav...

Psoriasisårsmöte i Umeå

Hänt & Hört Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning har haft årsmöte. Ordförande Christer Mattsson hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Åke Burstedt till...