Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Stående: Thord Holmström, Simon Edberg, Olof Vesterberg och Stellan Hermansson. Sittande: Dodd Johansson, Samuel Gottnersson och Jenny Ekström Foto: NILS-ÅKE SANDSTRÖM

Bygdeförening på årsmöte

Tavelsjö · Published mar 11, 2019 at 17:15

Mårten Edberg ledde mötesförhandlingarna, när Tavelsjö Bygdegårdsförening och dess sektion för Sundlingska gården, nyligen hade årsmöte på Bygdegården. Föreningen kunde, i sina verksamhetsberättelser för 2018 redovisa en omväxlande och mycket livaktig verksamhet. Sammantaget utgör dessa en viktig grund för det starka föreningslivet i Tavelsjöbygden och styrelserna fick mycket beröm för sitt arbete och engagemang.

Det är nu viktigt att Tavelsjöborna känner sig delaktiga och inser hur viktigt det är för bygdens kultur- och föreningsliv att de ställer upp. Därför diskuterades, bl.a. hur man på bästa sätt kan ut till alla, med fokus på nyinflyttade. Under årsmötet väcktes även frågan om att installera solfångare på gårdarnas tak. Detta tyckte alla var ett mycket bra förslag, som styrelsen skall utreda vidare.

Till ordförande för Bygdegårdsföreningens styrelse omvaldes Samuel Gottnersson. Omval till styrelsen gjordes även på Simon Edberg och Dodd Johansson, övriga ledamöter Eva Gustavsson, Jenny Ekström och Thord Holmström sitter kvar ytterligare ett år.

Sektionsstyrelsen för Sundlingska gården omvaldes i sin helhet, nämligen Olof Vesterberg ordförande, Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund och Ulrika Israelsson.

Träff för filateliföreningar

Hänt & Hört Vindelns Filateli- och samlarförening har haft sin årliga kombinerade AC- och regionala träff med en heldag i Vindelgallerian på Karlgårdsvägen. Så många som 66 samlare i 13...

P-vakter möjliggör möten

Hänt & Hört Många av PRO Tegs medlemmar bor i byarna utanför Tegs centrum. Den enda möjligheten för dessa att ta sig till PRO träffarna, som är så viktig för att må bättre, är ofta begränsade...

Klimatcirkel med Centern

Hänt & Hört Klimatförändringarna är troligtvis den största utmaning som vi människor står inför i dag. Centern i Tavelsjö har därför samlat en grupp intresserade personer som vill göra...

Rivalerna avslutade tillsammans

Hänt & Hört Innebandyavslutning med VIF F05/07 samt Sävar IK F06. Två lag från samma serie som under ett helt dygn tillsammans förkunnar slutet på innebandysäsongen 18/19. Smått unikt och ett...

Korsvandring i Nordmaling

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring med start i Pingstkyrkan. 12 olika stationer längs Via Dolorosa, den väg som Jesus vandrade mot Golgata och...

Allkristen gudstjänst

Hänt & Hört Vårens tjälskott hade gjort fantasifulla formationer på parkeringen utanför Byahuset i Hörnsjö när EFS inbjöd till Allkristen kvällsgudstjänst. Helen Hörnlund hälsade välkommen...