Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Åke Möhring och Mikael Berglund från Umeå kommun samt Enar Jonsson, Göran Sundqvist och Birgitta Jonsson från bygderådet. Foto: Nils-Åke Sandström

Bygderåd på Wärdshuset

Tavelsjö · Published okt 13, 2019 at 11:15

Hela 41 personer kom till Tavelsjö Wärdshus när Bygderådet Umeå i samverkan med Umeå kommun nyligen genomförde den 14:e och sista informationsträffen om lokalt utvecklingsstöd i Umeå landsbygd. Bygderådets ordförande Enar Jonsson hälsade välkommen till kvällens möte och Göran Sundqvist, vice ordförande informerade om Bygderådet och redovisade överenskommelsen om Lokalt utvecklingsstöd Umeå Landsbygd.

Överenskommelsen ger möjlighet till ansökan och stöd för mindre projekt samt upprättande av byaplan/utvecklingsplan. I presentationen framhöll Göran Sundqvist bland annat att byarna i kommunen är medlemmar i Bygderådet genom de personer som företräder byarna. Den viktigaste uppgiften för Bygderådet är att samverka och skapa förutsättningar för byarnas utveckling.

Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund informerade om möjligheten att söka projektstöd upp till 35 000 kronor samt rekommendationen att upprätta byaplan/utvecklingsplan. Vidare informerade han om Översiktsplan Umeå kommun, Tematisk tillägg för landsbygden. 

Åke Möhring från Umeå kommuns Bygglovavdelning informerade om regler runt bygglov. Han berättade bland annat att de kommer att utarbeta ett PM som ger klarhet i regler och bestämmelser och ska därmed kunna underlätta bland annat ansökan för bygglov. 

Alla var efter mötet överens att denna typ av informationsmöten är mycket viktiga.

Café Wärdshuset Tavelsjö

Hänt & Hört Familjen Edberg har gett Wärdshuset Tavelsjö några semesterveckor, för att driva caféveksamheten där. De gör det för att det är roligt att baka och att jobba tillsammans med...

Årsmöte hos Umbygda

Hänt & Hört Äntligen har Hembygdsföreningen Umbygda kunnat genomföra sitt årsmöte. Ute på tunet mellan torpstugorna i Brännland hade ett 30-tal medlemmar samlats i det underbara sommarvädret....

Ett grepp mot ensamhet

Hänt & Hört SPF-Sydporten har tagit ett grepp mot ofrivillig ensamhet i Coronatider och bjudit in sina medlemmar till trevlig samvaro och sällskaplig promenad. Ett härligt gäng, tjugoåtta...

Städkväll vid Byahuset

Hänt & Hört På den tjälskottsknöliga parkeringen utanför Byahuset i Hörnsjö fanns det rikligt med fjolårslöv, samtidigt som försommarens växtlighet tagit ordentlig med fart efter några...

Gudstjänst på pingstdagen

Hänt & Hört Bjurholms EFS inbjöd på pingstdagens kväll till gudstjänst i Bjurholms kyrka. Kristina Eriksson inledde med en av pingstdagens evangelietexter och psalmen “Gud är trofast” sjöngs...

Många tackade diakon

Hänt & Hört Många kom till Tavelsjö kyrka på Pingstdagen för att tacka diakon Ingemar Grahn som måste lämna församlingen på grund av Pastoratets besparingar. Johannes Nord predikade över...