Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

Åke Möhring och Mikael Berglund från Umeå kommun samt Enar Jonsson, Göran Sundqvist och Birgitta Jonsson från bygderådet. Foto: Nils-Åke Sandström

Bygderåd på Wärdshuset

Tavelsjö · Published okt 13, 2019 at 11:15

Hela 41 personer kom till Tavelsjö Wärdshus när Bygderådet Umeå i samverkan med Umeå kommun nyligen genomförde den 14:e och sista informationsträffen om lokalt utvecklingsstöd i Umeå landsbygd. Bygderådets ordförande Enar Jonsson hälsade välkommen till kvällens möte och Göran Sundqvist, vice ordförande informerade om Bygderådet och redovisade överenskommelsen om Lokalt utvecklingsstöd Umeå Landsbygd.

Överenskommelsen ger möjlighet till ansökan och stöd för mindre projekt samt upprättande av byaplan/utvecklingsplan. I presentationen framhöll Göran Sundqvist bland annat att byarna i kommunen är medlemmar i Bygderådet genom de personer som företräder byarna. Den viktigaste uppgiften för Bygderådet är att samverka och skapa förutsättningar för byarnas utveckling.

Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund informerade om möjligheten att söka projektstöd upp till 35 000 kronor samt rekommendationen att upprätta byaplan/utvecklingsplan. Vidare informerade han om Översiktsplan Umeå kommun, Tematisk tillägg för landsbygden. 

Åke Möhring från Umeå kommuns Bygglovavdelning informerade om regler runt bygglov. Han berättade bland annat att de kommer att utarbeta ett PM som ger klarhet i regler och bestämmelser och ska därmed kunna underlätta bland annat ansökan för bygglov. 

Alla var efter mötet överens att denna typ av informationsmöten är mycket viktiga.

Andakter på andra söndagen i advent

Hänt & Hört Öppen kyrka med fyra andakter på Andra Advent i Tavelsjö började med Ps 105 Hosianna. Gunnel Brodin läste evanglietexten från Luk 21: 25-36 och Michael Brodin predikade om att...

Öppen kyrka i Tavelsjö

Hänt & Hört Första Advent firades med flera andakter i Tavelsjö kyrka. På grund av coronarestriktionerna får nu endast åtta personer mötas på offentliga arrangemang. Församlingen har därför...

Hoppas utveckla sin verksamhet efter corona

Hänt & Hört Erika Danielsson och Simon Westling startade restaurangen på Wärdshuset Tavelsjö i oktober och allt började mycket bra. När coronasituationen förbättras kommer de att utveckla...

Musik och berättarcafé

Hänt & Hört Hälsomyndighetens råd och anvisningar följdes till punkt och pricka när Festplatsen, lördag den 7 nov. inbjöd till Musik & Berättarcafé. Ett 30-tal försökte, för ett par timmar,...

Hälsans dag lockade till Rundvik

Hänt & Hört Pro Rundvik har arrangerat Hälsans Dag på uppmaning av Pro riksförening. Arrangemanget i Rundvik var tänkt som en aktivitet utomhus med promenad runt något av motionsslingorna,...

Allkristen kvällsgudstjänst

Hänt & Hört För en tid sedan inbjöd EFS i Hörnsjö till en allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall. Han började med att sjunga en sång om förlåtelsen som klipper hatets band och sen en...