Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

Stämmodeltagare i duggregn Foto: Nils-Åke Sandström

En årsstämma att minnas

Tavelsjö · Published jul 10, 2020 at 17:15

Årsstämman för TuRe blev en stämma att minnas, utomhus i duggregn vid Wärdshuset Tavelsjö med de restriktioner som coronapandemin kräver.

Ordförande Göran Sundqvist gav en kort reflektion utifrån det speciella läge som drabbat oss på olika sätt. Många kontakter har fått skötas digitalt och aktiviteter har kunnat hållas igång med väldigt duktiga medarbetare.

Serveringen på Wärdshuset sköts kortsiktigt under sommaren av Anna-Karin & Simon Edberg och från 13 juli av Anita Frizell. Ett stort tack riktades till Nils-Ola Andersson, som varit med i TuRe från starten 2010 och nu slutar sin centrala roll som kassör.

Helen Helmersson som tar på sig den ekonomiska biten efter Nils-Ola välkomnades till föreningen.

I årsredovisningen kunde man läsa om verksamhetens syfte och stödjande för bygdens tillväxt och utveckling.

Här presenterades också utvecklingsplanen för 2020 med fortsatt Marknadsföring av bygden, projekt Brukningsväg (sträcka längs leden Tavelsjön Runt), projekt tio Toppar Tavelsjö, projekt Rödåleden (Vindeln – Tavelsjö som en fortsättning på Tavelsjöleden), projekt Pendlarparkering Rödå, Projekt Kyrkbacken (började 2013 med köp av två fastigheter från kyrkan.

Nu ligger ärendet i Mark och Miljödomstolen), projekt kreativt centrum i Wärdshuset (företag erbjuds att hyra lokal centralt), projekt 8:an (hållbar tillväxt kan förverkligas genom en lokalbuss som knyter samman området Tavelsjö-Rödå), medverkan i Vindelälvens biosfärskandidatur (i juni 2019 blev Vindelälvsdalen från fjäll till kust utnämnt till biosfärsområde där Tavelsjö ingår som kustby trots att det inte ligger direkt vid Vindelälven).

TuRe stöder andra projekt som projekt Wärdshusets servering, projekt Näringslivsträffar, Besöksnätverket, Mobil mötesplats – fritidsverksamhet för ungdomar, Sporthall i Tavelsjö – en stor utmaning då det krävs ett rejält omtag och mycket ideellt arbete.

Bygderådet Umeå och Umeå Landsbygdsråd. Eu-ansökan har gjorts till Smart landsbygd och Smart Village som länkar samman smarta landsbygder över hela Europa.

Föreningen som vid årsskiftet 2019-2020 har 178 medlemmar har en stabil ekonomi med en soliditet på 28 procent.

Mårten Edberg var ordförande för stämman och Carina Wiro sekreterare. Till ny ledamot i styrelsen valdes Helen Helmersson Näset.

Följande omvaldes: Carina Wiro, Joacim Ljadas, Leif Carlson, Lois Olofsson. Valda från förra året är Göran Sundqvist, Alf Söderlund, Nils-Åke Sandström och Per-Gunnar Olofsson. Revisorerna Sven Weinehall och Sune Nilsson omvaldes.

Sist bjöds mötesdeltagarna på fika.

Andakter på andra söndagen i advent

Hänt & Hört Öppen kyrka med fyra andakter på Andra Advent i Tavelsjö började med Ps 105 Hosianna. Gunnel Brodin läste evanglietexten från Luk 21: 25-36 och Michael Brodin predikade om att...

Öppen kyrka i Tavelsjö

Hänt & Hört Första Advent firades med flera andakter i Tavelsjö kyrka. På grund av coronarestriktionerna får nu endast åtta personer mötas på offentliga arrangemang. Församlingen har därför...

Hoppas utveckla sin verksamhet efter corona

Hänt & Hört Erika Danielsson och Simon Westling startade restaurangen på Wärdshuset Tavelsjö i oktober och allt började mycket bra. När coronasituationen förbättras kommer de att utveckla...

Musik och berättarcafé

Hänt & Hört Hälsomyndighetens råd och anvisningar följdes till punkt och pricka när Festplatsen, lördag den 7 nov. inbjöd till Musik & Berättarcafé. Ett 30-tal försökte, för ett par timmar,...

Hälsans dag lockade till Rundvik

Hänt & Hört Pro Rundvik har arrangerat Hälsans Dag på uppmaning av Pro riksförening. Arrangemanget i Rundvik var tänkt som en aktivitet utomhus med promenad runt något av motionsslingorna,...

Allkristen kvällsgudstjänst

Hänt & Hört För en tid sedan inbjöd EFS i Hörnsjö till en allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall. Han började med att sjunga en sång om förlåtelsen som klipper hatets band och sen en...