Fredag 7 augusti 2020

Västerbottningen

Stämmodeltagare i duggregn Foto: Nils-Åke Sandström

En årsstämma att minnas

Tavelsjö · Published jul 10, 2020 at 17:15

Årsstämman för TuRe blev en stämma att minnas, utomhus i duggregn vid Wärdshuset Tavelsjö med de restriktioner som coronapandemin kräver.

Ordförande Göran Sundqvist gav en kort reflektion utifrån det speciella läge som drabbat oss på olika sätt. Många kontakter har fått skötas digitalt och aktiviteter har kunnat hållas igång med väldigt duktiga medarbetare.

Serveringen på Wärdshuset sköts kortsiktigt under sommaren av Anna-Karin & Simon Edberg och från 13 juli av Anita Frizell. Ett stort tack riktades till Nils-Ola Andersson, som varit med i TuRe från starten 2010 och nu slutar sin centrala roll som kassör.

Helen Helmersson som tar på sig den ekonomiska biten efter Nils-Ola välkomnades till föreningen.

I årsredovisningen kunde man läsa om verksamhetens syfte och stödjande för bygdens tillväxt och utveckling.

Här presenterades också utvecklingsplanen för 2020 med fortsatt Marknadsföring av bygden, projekt Brukningsväg (sträcka längs leden Tavelsjön Runt), projekt tio Toppar Tavelsjö, projekt Rödåleden (Vindeln – Tavelsjö som en fortsättning på Tavelsjöleden), projekt Pendlarparkering Rödå, Projekt Kyrkbacken (började 2013 med köp av två fastigheter från kyrkan.

Nu ligger ärendet i Mark och Miljödomstolen), projekt kreativt centrum i Wärdshuset (företag erbjuds att hyra lokal centralt), projekt 8:an (hållbar tillväxt kan förverkligas genom en lokalbuss som knyter samman området Tavelsjö-Rödå), medverkan i Vindelälvens biosfärskandidatur (i juni 2019 blev Vindelälvsdalen från fjäll till kust utnämnt till biosfärsområde där Tavelsjö ingår som kustby trots att det inte ligger direkt vid Vindelälven).

TuRe stöder andra projekt som projekt Wärdshusets servering, projekt Näringslivsträffar, Besöksnätverket, Mobil mötesplats – fritidsverksamhet för ungdomar, Sporthall i Tavelsjö – en stor utmaning då det krävs ett rejält omtag och mycket ideellt arbete.

Bygderådet Umeå och Umeå Landsbygdsråd. Eu-ansökan har gjorts till Smart landsbygd och Smart Village som länkar samman smarta landsbygder över hela Europa.

Föreningen som vid årsskiftet 2019-2020 har 178 medlemmar har en stabil ekonomi med en soliditet på 28 procent.

Mårten Edberg var ordförande för stämman och Carina Wiro sekreterare. Till ny ledamot i styrelsen valdes Helen Helmersson Näset.

Följande omvaldes: Carina Wiro, Joacim Ljadas, Leif Carlson, Lois Olofsson. Valda från förra året är Göran Sundqvist, Alf Söderlund, Nils-Åke Sandström och Per-Gunnar Olofsson. Revisorerna Sven Weinehall och Sune Nilsson omvaldes.

Sist bjöds mötesdeltagarna på fika.

Möte efter fyra månader

Hänt & Hört Friluftsmötet som var planerat på Åsen i Hörnsjö i sommar fick flyttas till missionskyrkan då vädrets makter inte var på vår sida. Med flaggan i topp och kyrkan möblerad med...

För kärlekens skull

Hänt & Hört Solen lyste över Tavelsjö kyrka som fylldes av härliga kärlekssånger med Christina Isacson piano, Lisbeth Fors Malm samt Susanne Hakola sång och piano. Det blev ett rikt program...

Hårdrock i Rödåsel

Hänt & Hört Rester Vivant på After Beach i Rödåsel. Sångerskan Jenny Sundelin angav tonen från första tonen och låten: Här ska det bli rock genom ”Rock the night”. Den fåtaliga publiken som...

Gudstjänst med fin sång

Hänt & Hört Många kom till gudstjänsten i Svedjans kapell den vackra sommarsöndagen. Michael Brodin predikade utifrån temat Efterföljelse som kan sammanfatta hela det kristna livet.Vår...

Kurs i höhässjning

Hänt & Hört Det har varit slåttanna och kurs i höhässjning i Långviken i dagarna tre under ledning av Rolf Appelblad. Han har haft utlärning under 13 somrar och i Hembygdsföreningens och...

Sista sommargudstjänsten

Hänt & Hört Sommarens tredje och sista ekumeniska sommargudstjänst hölls i Bjurholms kyrka. Marie-Louise Marsjögård och Benneth Vållberg presenterade ett sångprogram bestående av 9 sånger....
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport