Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbotten, föreläste om antibiotikaresistens. Foto: Lars Windelius

Föreläste om antibiotika

Vindeln · Published apr 2, 2020 at 17:15

Vindelns Föreläsningsförening hade för en tid sedan bjudit in infektions- och smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, Umeå, att föreläsa över rubriken ”Antibiotikaresistens – kan det drabba dig?”

Han är också ordförande i Nationella STRAMA (Samverkan mot Antibiotikaresistens). Sverige är ett föregångsland när det gäller användningen av antibiotika, vilket innebär att andra länder vill veta vår strategi.

Frågan angår hela samhället. I många länder har man överanvändning av antibiotika till människor och djur. Vårt eget resande ”importerar” resistenta bakterier. Det är alltså inte invandrarnas fel som ibland påstås.

Enligt WHO är det ett globalt hälsohot.  2015 var det 33 000 extra dödsfall bara i EU p g a antibiotikaresistenta bakterier, vilket motsvarar två störtande Boingplan i veckan hela året.

Vissa länder har helt tappat kontrollen. Antibiotika ska endast användas då den gör nytta exempelvis vid ledproteser, organtransplantationer, cancerbehandling och för tidigt födda barn. Stephan berättade vidare att bakterierna ”ger” sig inte utan stöter de på motstånd går de omkring problemet.

Enligt WHO är det ett globalt hälsohot. Folkhälsoarbetet pågår ständigt och de rekommendationer som ges bör man lita på och ha tillit till sjukvården. Sverige har bland den lägsta antibiotikaresistensen i världen.

Det är alltså viktigt att minska antibiotikatrycket. Att hitta nya sorter av antibiotika är svårt, eftersom det är tekniskt knepigt och är  mindre lönsamt för läkemedelstillverkarna.

Stephans föreläsning var väldigt intressant och åhörarna hade en del frågor innan han tackades med en varm applåd.

Hörneforspensionärer på skogsbad i Gråbolandet

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors har bjudit in sina medlemmar till en Skogsbads-promenad. Ordförande Eva-Britt Kvarnbrink hälsade ett tjugotal pensionärer välkomna till denna första...

Årsmöte i Rundvik

Hänt & Hört Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte. De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten...

Herdesöndagen i Tavelsjö

Hänt & Hört Trots distansering kom några trofasta damer till gudstjänsten på Herdesöndagen i Tavelsjö. Församlingsherden Johannes Nord predikade om den gode herden utifrån dagens texter....

Fotografier från förr

Hänt & Hört Det kan tyckas vara lugnt i Hörnsjö när de flesta evenemang är inställda, men över internet skickas bilder från förr och beskådas och kommenteras. På bilden syns en del av...

Korsvandring under påsk

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring. Ett trettiotal deltog och startade vid Pingstkyrkan. Detta år hölls alla stationer utomhus och alla uppmanades...

ABF-studier vid brasan

Hänt & Hört ABF låter inga baciller hindra kunskapshungrande Bjurholmare att lära sig nya saker. Då går man istället ut i det fria och studerar. En och annan korv slank ner och kaffet kokat...