Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Mikael och AnnKi Örnberg medverkade på den Allkristna gudstjänsten i Hörnsjö. Foto: Helen Hörnlund

Gudstjänst i byahuset

Hörnsjö · Published mar 25, 2020 at 17:15

Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö.

Mikael Örnberg och hans fru AnnKi medverkade med sång och andakt. De sjöng bland annat sången Mitt hjärtas sång tonar i mitt inre, Nu ser jag himlen och Vi vet ej dagen när han kommer.

Mikael delade med sig av tankar om himlen som är vårt hemland och målet för vår vandring här på jorden.

För den som har Gud till far är himlen naturlig. Mikael berättar vidare hur vi alla är syndare, frälsta av nåd och just därför är vi välkomna till himlen.

Ung medverkan i Tavelsjö

Hänt & Hört Skaparkören medverkade med sång, textläsning och bön samt tog upp kollekt till Fasteinsamlingen. Kören sjöng Hidingplace och som postludium Låt ljusen i vår kyrka. Josefin...

Vykortsresa på Blå vägen

Hänt & Hört Vid Vindelns Filateli-och Samlarförenings senast månadsträff i klubblokalen på Karlsgårdsvägen fanns 20 av föreningens 42 medlemmar på plats. Efter sedvanligt inledningsfika...

Kunskap är viktigt i kris

Hänt & Hört PRO Teg har haft utbildning i hur man ska klara sig i 156 timmar i hemmet vid en katastrof, även hjärt-lungräddning ingick samt hur en hjärtstartare fungerar. Jan Forsmark,...

Föreläste om antibiotika

Hänt & Hört Vindelns Föreläsningsförening hade för en tid sedan bjudit in infektions- och smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, Umeå, att föreläsa över rubriken ”Antibiotikaresistens – kan det...

Aktivt år för Centern

Hänt & Hört Ett välbesökt kretsårsmöte kunde redovisa ett aktivt år för centerpartiet i Vännäs. Utifrån ett valresultat på 26 procent är partiet representerat i alla kommunala organ samt i...

Gudstjänst i byahuset

Hänt & Hört Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö. Mikael Örnberg och...