Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Bakre raden; Monika Sandström, Kjell-Åke Johansson, Göran Sundqvist, Birgit Johansson, Thord Holmström, Simon Edberg, Ingemar Hermansson, Margareta Lundqvist, Olof Vesterberg, PG Olofsson, Julia Byström, Mikael Nyberg, Mårten Edberg. Sittande; Bosse Nilsson, Eva Gustafsson, Samuel Gottnersson, Jenny Ekström, Tomas Karlsson och Dodd Johansson. Foto: Nils-Åke Sandström

Händelserikt år i Tavelsjö

Tavelsjö · Published mar 20, 2020 at 17:15

Tavelsjö Bygdegårdsförening och Sundlingska gården har haft ett välbesökt årsmöte och Mårten Edberg ledde förhandlingarna med Jenny Ekström som mötessekreterare.

Föreningen har haft ett händelserikt år och har ökat antal medlemmar med 31 till 196 och stora ideella insatser, till exempel vid underhållsarbeten, installation av scenljus och ommålningar. TAIK:s träningscenter och TaiChi står för de flesta uthyrningarna men det har även varit fester, bröllop och musikcafféer.

En sondering om eventuell solcellsinstallation har visat att det inte är lämpligt i nuläget på grund av många skuggande träd som står på annans tomt.

Sundlingska gårdens har haft sin traditionella verksamhet med Vintercafé, Sommarcafé, Midsommarfirande och Julmarknad.

Det har också varit renoveringar och upprustningar under året vilket har krävt stort engagemang och ideellt arbete av styrelsen.

Till ordförande för Bygdegårdsföreningens styrelse omvaldes Samuel Gottnersson. Övriga som omvaldes till styrelsen var Eva Gustafsson, Dodd Johansson och Simon Edberg. Thord Holmström och Jenny Ekström har avsagt sig omval. Nyval gjordes av Julia Byström, Tomas Karlsson och Mikael Nyberg.

I Sundlingska gårdens sektionsstyrelse omvaldes Olof Vesterberg, ordförande samt Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund och Ulrika Israelsson.

Mårten Edberg avslutade möte med att tacka alla och påminna om det fantastiskt värdefulla ideella arbete som föreningarna gör för Tavelsjöbygden.

Café Wärdshuset Tavelsjö

Hänt & Hört Familjen Edberg har gett Wärdshuset Tavelsjö några semesterveckor, för att driva caféveksamheten där. De gör det för att det är roligt att baka och att jobba tillsammans med...

Årsmöte hos Umbygda

Hänt & Hört Äntligen har Hembygdsföreningen Umbygda kunnat genomföra sitt årsmöte. Ute på tunet mellan torpstugorna i Brännland hade ett 30-tal medlemmar samlats i det underbara sommarvädret....

Ett grepp mot ensamhet

Hänt & Hört SPF-Sydporten har tagit ett grepp mot ofrivillig ensamhet i Coronatider och bjudit in sina medlemmar till trevlig samvaro och sällskaplig promenad. Ett härligt gäng, tjugoåtta...

Städkväll vid Byahuset

Hänt & Hört På den tjälskottsknöliga parkeringen utanför Byahuset i Hörnsjö fanns det rikligt med fjolårslöv, samtidigt som försommarens växtlighet tagit ordentlig med fart efter några...

Gudstjänst på pingstdagen

Hänt & Hört Bjurholms EFS inbjöd på pingstdagens kväll till gudstjänst i Bjurholms kyrka. Kristina Eriksson inledde med en av pingstdagens evangelietexter och psalmen “Gud är trofast” sjöngs...

Många tackade diakon

Hänt & Hört Många kom till Tavelsjö kyrka på Pingstdagen för att tacka diakon Ingemar Grahn som måste lämna församlingen på grund av Pastoratets besparingar. Johannes Nord predikade över...