Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Bakre raden; Monika Sandström, Kjell-Åke Johansson, Göran Sundqvist, Birgit Johansson, Thord Holmström, Simon Edberg, Ingemar Hermansson, Margareta Lundqvist, Olof Vesterberg, PG Olofsson, Julia Byström, Mikael Nyberg, Mårten Edberg. Sittande; Bosse Nilsson, Eva Gustafsson, Samuel Gottnersson, Jenny Ekström, Tomas Karlsson och Dodd Johansson. Foto: Nils-Åke Sandström

Händelserikt år i Tavelsjö

Tavelsjö · Published mar 20, 2020 at 17:15

Tavelsjö Bygdegårdsförening och Sundlingska gården har haft ett välbesökt årsmöte och Mårten Edberg ledde förhandlingarna med Jenny Ekström som mötessekreterare.

Föreningen har haft ett händelserikt år och har ökat antal medlemmar med 31 till 196 och stora ideella insatser, till exempel vid underhållsarbeten, installation av scenljus och ommålningar. TAIK:s träningscenter och TaiChi står för de flesta uthyrningarna men det har även varit fester, bröllop och musikcafféer.

En sondering om eventuell solcellsinstallation har visat att det inte är lämpligt i nuläget på grund av många skuggande träd som står på annans tomt.

Sundlingska gårdens har haft sin traditionella verksamhet med Vintercafé, Sommarcafé, Midsommarfirande och Julmarknad.

Det har också varit renoveringar och upprustningar under året vilket har krävt stort engagemang och ideellt arbete av styrelsen.

Till ordförande för Bygdegårdsföreningens styrelse omvaldes Samuel Gottnersson. Övriga som omvaldes till styrelsen var Eva Gustafsson, Dodd Johansson och Simon Edberg. Thord Holmström och Jenny Ekström har avsagt sig omval. Nyval gjordes av Julia Byström, Tomas Karlsson och Mikael Nyberg.

I Sundlingska gårdens sektionsstyrelse omvaldes Olof Vesterberg, ordförande samt Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund och Ulrika Israelsson.

Mårten Edberg avslutade möte med att tacka alla och påminna om det fantastiskt värdefulla ideella arbete som föreningarna gör för Tavelsjöbygden.

Ung medverkan i Tavelsjö

Hänt & Hört Skaparkören medverkade med sång, textläsning och bön samt tog upp kollekt till Fasteinsamlingen. Kören sjöng Hidingplace och som postludium Låt ljusen i vår kyrka. Josefin...

Vykortsresa på Blå vägen

Hänt & Hört Vid Vindelns Filateli-och Samlarförenings senast månadsträff i klubblokalen på Karlsgårdsvägen fanns 20 av föreningens 42 medlemmar på plats. Efter sedvanligt inledningsfika...

Kunskap är viktigt i kris

Hänt & Hört PRO Teg har haft utbildning i hur man ska klara sig i 156 timmar i hemmet vid en katastrof, även hjärt-lungräddning ingick samt hur en hjärtstartare fungerar. Jan Forsmark,...

Föreläste om antibiotika

Hänt & Hört Vindelns Föreläsningsförening hade för en tid sedan bjudit in infektions- och smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, Umeå, att föreläsa över rubriken ”Antibiotikaresistens – kan det...

Aktivt år för Centern

Hänt & Hört Ett välbesökt kretsårsmöte kunde redovisa ett aktivt år för centerpartiet i Vännäs. Utifrån ett valresultat på 26 procent är partiet representerat i alla kommunala organ samt i...

Gudstjänst i byahuset

Hänt & Hört Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö. Mikael Örnberg och...