Måndag 18 januari 2021

Västerbottningen

Bakre raden; Monika Sandström, Kjell-Åke Johansson, Göran Sundqvist, Birgit Johansson, Thord Holmström, Simon Edberg, Ingemar Hermansson, Margareta Lundqvist, Olof Vesterberg, PG Olofsson, Julia Byström, Mikael Nyberg, Mårten Edberg. Sittande; Bosse Nilsson, Eva Gustafsson, Samuel Gottnersson, Jenny Ekström, Tomas Karlsson och Dodd Johansson. Foto: Nils-Åke Sandström

Händelserikt år i Tavelsjö

Tavelsjö · Published mar 20, 2020 at 17:15

Tavelsjö Bygdegårdsförening och Sundlingska gården har haft ett välbesökt årsmöte och Mårten Edberg ledde förhandlingarna med Jenny Ekström som mötessekreterare.

Föreningen har haft ett händelserikt år och har ökat antal medlemmar med 31 till 196 och stora ideella insatser, till exempel vid underhållsarbeten, installation av scenljus och ommålningar. TAIK:s träningscenter och TaiChi står för de flesta uthyrningarna men det har även varit fester, bröllop och musikcafféer.

En sondering om eventuell solcellsinstallation har visat att det inte är lämpligt i nuläget på grund av många skuggande träd som står på annans tomt.

Sundlingska gårdens har haft sin traditionella verksamhet med Vintercafé, Sommarcafé, Midsommarfirande och Julmarknad.

Det har också varit renoveringar och upprustningar under året vilket har krävt stort engagemang och ideellt arbete av styrelsen.

Till ordförande för Bygdegårdsföreningens styrelse omvaldes Samuel Gottnersson. Övriga som omvaldes till styrelsen var Eva Gustafsson, Dodd Johansson och Simon Edberg. Thord Holmström och Jenny Ekström har avsagt sig omval. Nyval gjordes av Julia Byström, Tomas Karlsson och Mikael Nyberg.

I Sundlingska gårdens sektionsstyrelse omvaldes Olof Vesterberg, ordförande samt Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund och Ulrika Israelsson.

Mårten Edberg avslutade möte med att tacka alla och påminna om det fantastiskt värdefulla ideella arbete som föreningarna gör för Tavelsjöbygden.

Andakter på andra söndagen i advent

Hänt & Hört Öppen kyrka med fyra andakter på Andra Advent i Tavelsjö började med Ps 105 Hosianna. Gunnel Brodin läste evanglietexten från Luk 21: 25-36 och Michael Brodin predikade om att...

Öppen kyrka i Tavelsjö

Hänt & Hört Första Advent firades med flera andakter i Tavelsjö kyrka. På grund av coronarestriktionerna får nu endast åtta personer mötas på offentliga arrangemang. Församlingen har därför...

Hoppas utveckla sin verksamhet efter corona

Hänt & Hört Erika Danielsson och Simon Westling startade restaurangen på Wärdshuset Tavelsjö i oktober och allt började mycket bra. När coronasituationen förbättras kommer de att utveckla...

Musik och berättarcafé

Hänt & Hört Hälsomyndighetens råd och anvisningar följdes till punkt och pricka när Festplatsen, lördag den 7 nov. inbjöd till Musik & Berättarcafé. Ett 30-tal försökte, för ett par timmar,...

Hälsans dag lockade till Rundvik

Hänt & Hört Pro Rundvik har arrangerat Hälsans Dag på uppmaning av Pro riksförening. Arrangemanget i Rundvik var tänkt som en aktivitet utomhus med promenad runt något av motionsslingorna,...

Allkristen kvällsgudstjänst

Hänt & Hört För en tid sedan inbjöd EFS i Hörnsjö till en allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall. Han började med att sjunga en sång om förlåtelsen som klipper hatets band och sen en...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport