Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Hedlundakyrkans kör framförde julkantat. Foto: Bengt Hallberg

Hedlundakören i advent

Umeå · Published jan 11, 2020 at 14:15

Hedlundakyrkan i Umeå inbjuder till gudstjänst varje söndag. Söndag tredje advent sjöng Hedlundakyrkans kör i gudstjänsten under ledning av Margareta Sandberg. Pianist var Bernt-Åke Eriksson. De sjöng ”Ute faller stilla snö”, ”Ej upplysta gårdar” och ”Nu tändas tusen juleljus”.

Rickard Lövenberg var mötesledare och läste dagens bibeltexter. Karin Sporre delade en betraktelse utifrån den gammaltestamentliga texten i Jesaja om att bana väg för Herren.

I slutet av gudstjänsten framförde kören ”Julkantat” som är en del av Händels ”Messias”. Altsolist var Margareta Sandman. Astrid Ahl var recitatör. Efter gudstjänsten delades gemenskapen runt kaffeborden.

Café Wärdshuset Tavelsjö

Hänt & Hört Familjen Edberg har gett Wärdshuset Tavelsjö några semesterveckor, för att driva caféveksamheten där. De gör det för att det är roligt att baka och att jobba tillsammans med...

Årsmöte hos Umbygda

Hänt & Hört Äntligen har Hembygdsföreningen Umbygda kunnat genomföra sitt årsmöte. Ute på tunet mellan torpstugorna i Brännland hade ett 30-tal medlemmar samlats i det underbara sommarvädret....

Ett grepp mot ensamhet

Hänt & Hört SPF-Sydporten har tagit ett grepp mot ofrivillig ensamhet i Coronatider och bjudit in sina medlemmar till trevlig samvaro och sällskaplig promenad. Ett härligt gäng, tjugoåtta...

Städkväll vid Byahuset

Hänt & Hört På den tjälskottsknöliga parkeringen utanför Byahuset i Hörnsjö fanns det rikligt med fjolårslöv, samtidigt som försommarens växtlighet tagit ordentlig med fart efter några...

Gudstjänst på pingstdagen

Hänt & Hört Bjurholms EFS inbjöd på pingstdagens kväll till gudstjänst i Bjurholms kyrka. Kristina Eriksson inledde med en av pingstdagens evangelietexter och psalmen “Gud är trofast” sjöngs...

Många tackade diakon

Hänt & Hört Många kom till Tavelsjö kyrka på Pingstdagen för att tacka diakon Ingemar Grahn som måste lämna församlingen på grund av Pastoratets besparingar. Johannes Nord predikade över...