Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Hembygdsförbund firade 100 år

Lövånger · Published jun 9, 2019 at 14:15

Den 4 maj hade Västerbottens läns Hembygdsförbund sitt årsmöte i Lövånger och då med påminnelser om att det var 100 år sedan det bildades. Det fanns 1919 två fornminnesföreningar den södra i Umeå och den norra i Skellefteå.

Den 21 april 2019 beslöt styrelsen att bilda Västerbottens läns hembygds-förbund under ledning av landshövdingen N.G. Ringstrand och 36 ledamöter utom ordförande.

Årsmötet inleddes med en tyst minut för två bortgångna ledamöter Stig Bäckström före detta ordförande för länsförbundet och ledamoten Björn Åke Danielsson, Lycksele.

Ordförande hälsade alla deltagare och ombud till årsmötet för verksamhetsåret 2018 som visat att de 64 föreningarna och stiftelserna svarat för ideella insatser inom kulturen för motsvarande 8 miljoner kronor om man räknar med 210 kr per timme. De uppmanades att ge kommunerna dessa fakta för att visa vilka tillgångar som de har i sina hembygdsföreningar.

Vid dagens årsmöte som leddes av Anders Lidström tillika ordförande för Västerbottens museum valdes 6 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Vid årsmötet deltog ett 80-tal medlemmar och därav ombud som beslöt om följande val.

Till ordförande för två år valdes Bo Nilsson Bjurholm och till v. ordförande Karins Söderlund, Lycksele. Ordinarie ledamöter blev Stig Anderback Umnäs, Björn Eriksson, Inga Britt Hultmar, Rökå, och Ronny Pettersson. Suppleanter: Mrgoth Elfving Örträsk, Astrid Nordal Norsjö, Roland Lindberg, Umeå, Gunnel Ek Byske, Sven-Olov Edvinsson Kasamark och Oliver Kårefalk Åsele.

Representant för dräktrådet; Monica Fuhrman. Carin Nilsson avtackades med blommor och present för sin tid som v. ordförande för länsförbundet.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Margareta Sandström, Lövånger, gav en intressanta fakta om Lövånger och dess hembygd inför den guidade rundvandringen i kyrkstaden.

Efter mycket välsmakande lunch, som hembygdsföreningens styrelse svarade för, blev det berättarföreställning av Anna Hällgren och hennes son Johan, som svarade för musikinslag. Den handlade om Lövångers sista vattenbärerska ”GrubbedalsAnna”.

Berättelsen gav en inblick i Lövångers historia, 1800-tal fram till cirka 1940, samt socialhistoria, kvinnohistoria, utsatthet, att vara på undantag. Man kan fråga sig ”vem är dagens vattenbärerska”. Västerbottens läns Hembygdsförbund ville med den här berättelsen visa vilken viktig roll berättandet har för att överföra lokalhistoria till kommande generationer. I varje kommun finns intressanta och viktiga hembygdsberättelser.

Professor Lars-Erik Edlund, före detta ordförande för länsförbundet under 13 år, gav en mycket intressant historik om Västerbottens läns hembygdsförbund och då med fakta om vilka som varit ordförande, bland annat att Gösta Skoglund var det under lång tid liksom Ruben Eriksson.

Ordförande Bo Nilsson tackade de medverkande och de som svarat för lunch och ficka. Ett särskilt tack för dagens värdinna Margareta Sandström.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...