Onsdag 24 april 2019

Västerbottningen

Lena Johansson berättar om Vindelns Hembygdsförening och om den imponerande gårdsanläggning som finns på hembygdsområdet. Foto: Sven-Olof Jansson

Historier om byggnader

Vindeln · Published apr 13, 2019 at 11:15

Vid Vindelns Filateli-och Samlarförenings senaste månadsträffberättade Lena Johansson, med fin assistans av Ingrid Frankenberg och Barbro Lundberg, om Vindelns Hembygdsförening, om gamla verktyg och framför allt om ett antal byggnader som finns på hembygdsområdet. De drygt 20 intresserade åhörarna fick reda på att Hembygdsföreningen bildades 1935 och att dess förste ordförande och drivande kraft under mer än 20 år var Carl Segerstål, rektor vid Vindelns Folkhögskola. 

Med början under andra halvan av 1930-talet har det skapats en imponerande gårdsanläggning som skulle vara representativ för bygdens bondgårdar under självhushållets och det manuella arbetes tid. Totalt 12 byggnader har flyttats till hembygdsområdet som tidigare kallades Stridfelts tomt.

Lena Johansson berättade bland annat om följande byggnader. Jakob Jansstugan, en sexknutsstuga från Brånet i Degerfors by, är det första hus som sattes upp och kom på plats med hjälp av frivilliga krafter 1938. Det är byggt 1808 med kök, kammare, förstuga och tillbyggt med sal 1844.  Ekträskboden, en stolpbod byggd i Ekträsk by 1778, flyttades till hembygdsområdet 1939.  För att skydda de matvaror som förvarades här mot fukt och skadedjur sattes boden på stolpar. Ladugårdsbyggnadenmed fähus, port och hölider kom till hembygdsområdet från Tvärålund 1942. Den byggdes under 1800-talets första hälft. Bastunuppfördes i Hjuken 1819 och flyttades till hembygdsorådet 1948. Här torkade man den tröskade säden och rökte även fläsk och fisk. Storhässjandär kornet torkades har stått i Hakabäck och flyttades till hembygdsområdet 1943. Tekniken att torka korn i taktäckta storhässjor utvecklades under 1700-talet. 

Gårdssmedjanär det senaste tillskottet till hembygdsområdets gårdsanläggning. Den kommer från Lillsävarträsk och återställdes i brukbart skick sommaren 1997. Att själv kunna tillverka och laga gårdens järnföremål var nödvändigt för en bonde under självhushushållets tid.

Lena Johansson betonade avslutningsvis att Vindelns Hembygdsförening under 2019 på ett ännu bättre sätt än tidigare hoppas kunna lyfta fram lokala traditioner, byggnadsvård och hantverk med hjälp av det landsbygdsbidrag som föreningen fått. Det blev en intressant och trevlig kväll i Vindeln med många engagerade och frågvisa deltagare.

Årsmöte i Nysätrabygden

Hänt & Hört Nysätra Hembygdsförening höll sitt årsmöte på Tingshuset i Ånäset söndagen 24 mars. Alla hälsades välkomna av föreningens ordförande Tomas Ponga, som valt lämna sitt uppdrag nu...

Fullsatt på Wärdshuset

Hänt & Hört Det var fullsatt på Wärdshuset när Tavelsjö Byanät nyligen bjudit in till AfterWork med mat och underhållning av trubaduren Roland Johansson, Gullsjöäng. Roland sjunger egna...

Operation Smile gästade Sydporten i Hörnefors

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors gästades vid mars månads medlemsmöte av Björn Schönemyr, läkare och docent från Hand- och plastkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, med...

Gitarrbesök på Solgården

Hänt & Hört Den 26 mars besökte Martin Persson Solgården i Hörnefors med sin gitarr. Idel gamla godingar som väckte minnen, skratt och kanske även lite vemod med tanke på tiden som gått. Vi...

Våffelkafé i Tvärålund

Hänt & Hört I Tvärålunds bönhus anordnades på vårfrudagen ett våffelkafé. Initiativtagare och våffelbagerska var Ann-Sofie Hallingfors, som dessutom på fettisdagen hade inbjudit till...