Fredag 6 augusti 2021

Västerbottningen

IOGT-NTO Norrs distriktsstyrelse för de kommande två åren: Maria Gripenhoftner, Linnéa Grankvist, Kerstin Sjöström, Joakim Löfbom och Jimmy Stenman (ej med på bild) Foto: CARINA GRANBERG

Historiska distrikts- årsmöten för IOGT-NTO

Västerbotten · Published okt 18, 2020 at 14:15

I helgen har IOGT-NTO distrikten i Norrbotten och Västerbotten haft historiska distriktsårsmöten. De har varit historiska på flera sätt. Distriktsårsmötena var först planerade att genomföras i mars men eftersom det då inte var möjligt att träffas fysiskt i större grupp blev mötena Uppskjutna.

Nu har de genomförts med hjälp av digital teknik kombinerat med fysiska samlingar i mindre grupper med presidiet sittandes i Ordenshuset i Umeå. Under förmiddagen hade IOGT-NTO Norrbotten respektive IOGT-NTO Västerbotten sina distriktsårsmöten.

Förutom att se tillbaka på det år som varit togs det beslut om att lägga ned distrikten. Det eftersom det på nationell nivå tagits beslut om att antalet IOGT-NTO distrikt i landet ska minskas från 23 till 8. Det beslutet innebar att Västerbottens- och Norrbottens distrikt slogs samman till IOGT-NTO Norr.

På eftermiddagen hade IOGT-NTO Norr sitt första distriktsårsmöte. Årsmötet ”besöktes” av Monika Holmgren som representant för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Hon betonade vikten av IOGT-NTO:s arbete för att hålla nere den totala alkoholkonsumtionen för att minska alkoholskadorna i samhället.

IOGT-NTO Norrs första distriktsstyrelse valdes och består av Kerstin Sjöström ordförande, Maria Gripenhoftner studieledare, Joakim Löfbom sekreterare, Jimmy Stenman kassör och Linnéa Granqvist ledamot. Samtliga valdes för två år.

Midsommarfirande lockade många besökare

Hänt & Hört Redan några dagar före midsommar rullade några långväga ekipage in till Norsträsk camping - Västerbottens caravancamping. Det var besökare från bland annat Örebrotrakten, Småland...

Vännäs Lions tackar flera företagare för gåvor

Hänt & Hört Engagerade Lionsmedlemmar och positiva företagare kan tillsammans ge ett gott resultat. Det visade den paketauktion som hölls förra veckan till förmån för insamling till Operation...

En efterlängtad återträff

Hänt & Hört SPF Sydporten Hörnefors samlades på gräsmattan utanför Statarlängan den 1 juli. Inbjudan hade hörsammats av drygt 70 personer och det bjöds på parisare. Underhållning av Christer...

Gudstjänst i Svedjans kapell på Apostladagen

Hänt & Hört Det var mycket varmt och vackert när Susanne Hakola och Lisbeth Fors Malm förgyllde gudstjänsten med ljuvlig sång och musik i kapellet. Först Här vid stranden nära vattnet från...

Härlig gudstjänst i Tavelsjö

Hänt & Hört På tredje söndagen i Trefaldighet hade många kommit till gudstjänsten. Rubriken var Förlorad och återfunnen och dagen till ära medverkade en koralkör ur kyrkokören samt Tove...
Sport