Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Julia Hanson, Familjens Jurists representant, informerade PRO Tegs medlemmar om juridiska spörsmål. Foto: Gunilla Eriksson

Juridik med familjerätt

Teg · Published dec 7, 2019 at 13:15

PRO Teg har nyligen anordnat en möjlighet för medlemmarna att få reda på viktiga frågor gällande familjejuridik. PRO Tegs studieorganisatör Gunilla Eriksson hälsade de drygt 70-talet medlemmarna och Familjens Jurists representant Julia Hansson välkomna.

Föreläsningen kom bland annat att handla om samboende, äktenskap, arv, testamente och framtidsfullmakt med mera.

I bodelning mellan sambor ingår endast bostad och bohag som anskaffats för gemensam användning. Om man inte vill att sambolagen ska gälla kan man skriva ett så kallat samboavtal. Personer som endast är sammanboende ärver inte varandra.

I ett äktenskap äger var och en sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder, men alla tillgångar och skulder omfattas av giftorätt.

Man kan skriva ett äktenskapsförord som är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och inte ingå i giftorättsgodset.

Gällande makars arvsrätt, så har gemensamma barn inte rätt att få ut någon del av sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit. Det gäller dock inte för särkullbarn, de har rätt att få ut sitt arv direkt.

Ett testamente säkerställer att arvet fördelas så som man har tänkt och utgör en trygghet för arvingarna.

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre själv förmår det på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Det är personen som utsetts som fullmaktshavare som avgör när fullmakten ska träda i kraft.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och ger på så vis enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

En medaljerad föreläsare

Hänt & Hört En av lärarna vid Renforsskolan i Vindeln, Lligo Matson, har blivit medaljerad för sitt sätt att undervisa. Han delade med sig av sina erfarenheter för en tid sedan vid en...

Mässa i Tavelsjö

Hänt & Hört Julhelgen fortsätter enligt gammal tradition till och med Trettondagshelgen och flera medverkade i söndagens mässa. Rolf Appelblad kom med Fredsljuset, som brunnit i födelsekyrkan...

Julfest i Nordmaling

Hänt & Hört PRO Nordmaling har hållit sin traditionella julfest som var i Församlingsgården, Nordmaling. Ordföranden Bo Sundqvist hälsade de närvarande välkomna och bjöd därefter till bords....

Möte med uppiggande tongångar i Sävar

Hänt & Hört PRO Sävar godkände vid senaste medlemsmötet en ambitiös plan för nästa års verksamhet med tillhörande budget. Mötet leddes av ordförande Björn Hedvall. Eva-Marie Fransman...

Julfest hos SPF-Sydporten

Hänt & Hört Ordförande Christer Fredriksson, SPF-Sydporten i Hörnefors, hälsade över 100 julfirande medlemmar välkomna till julkalas, som började med glöggservering innan man slog sig ner...

Festlig julbuffé i Rundvik

Hänt & Hört PRO Rundvik har haft julfest som avslutning på medlemsträffarna för året. Det var ett extremt väder med regn och kallgrader. Trots det besvärliga väglaget tog sig ett hundratal...