Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

Julia Hanson, Familjens Jurists representant, informerade PRO Tegs medlemmar om juridiska spörsmål. Foto: Gunilla Eriksson

Juridik med familjerätt

Teg · Published dec 7, 2019 at 13:15

PRO Teg har nyligen anordnat en möjlighet för medlemmarna att få reda på viktiga frågor gällande familjejuridik. PRO Tegs studieorganisatör Gunilla Eriksson hälsade de drygt 70-talet medlemmarna och Familjens Jurists representant Julia Hansson välkomna.

Föreläsningen kom bland annat att handla om samboende, äktenskap, arv, testamente och framtidsfullmakt med mera.

I bodelning mellan sambor ingår endast bostad och bohag som anskaffats för gemensam användning. Om man inte vill att sambolagen ska gälla kan man skriva ett så kallat samboavtal. Personer som endast är sammanboende ärver inte varandra.

I ett äktenskap äger var och en sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder, men alla tillgångar och skulder omfattas av giftorätt.

Man kan skriva ett äktenskapsförord som är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och inte ingå i giftorättsgodset.

Gällande makars arvsrätt, så har gemensamma barn inte rätt att få ut någon del av sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit. Det gäller dock inte för särkullbarn, de har rätt att få ut sitt arv direkt.

Ett testamente säkerställer att arvet fördelas så som man har tänkt och utgör en trygghet för arvingarna.

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre själv förmår det på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Det är personen som utsetts som fullmaktshavare som avgör när fullmakten ska träda i kraft.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och ger på så vis enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Andlig klarsyn i Tavelsjö

Hänt & Hört Gudstjänsten i Svedjans kapell började med att Susanne Hakola och Lisbeth Fors Malm sjöng duett i den vackra sången Ljuset skimrar av Händel. Sedan följde församlingssången Guds...

Möte efter fyra månader

Hänt & Hört Friluftsmötet som var planerat på Åsen i Hörnsjö i sommar fick flyttas till missionskyrkan då vädrets makter inte var på vår sida. Med flaggan i topp och kyrkan möblerad med...

För kärlekens skull

Hänt & Hört Solen lyste över Tavelsjö kyrka som fylldes av härliga kärlekssånger med Christina Isacson piano, Lisbeth Fors Malm samt Susanne Hakola sång och piano. Det blev ett rikt program...

Hårdrock i Rödåsel

Hänt & Hört Rester Vivant på After Beach i Rödåsel. Sångerskan Jenny Sundelin angav tonen från första tonen och låten: Här ska det bli rock genom ”Rock the night”. Den fåtaliga publiken som...

Gudstjänst med fin sång

Hänt & Hört Många kom till gudstjänsten i Svedjans kapell den vackra sommarsöndagen. Michael Brodin predikade utifrån temat Efterföljelse som kan sammanfatta hela det kristna livet.Vår...

Kurs i höhässjning

Hänt & Hört Det har varit slåttanna och kurs i höhässjning i Långviken i dagarna tre under ledning av Rolf Appelblad. Han har haft utlärning under 13 somrar och i Hembygdsföreningens och...