Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Sittande: Birgit Johansson, Kjell-Åke Johansson, Karin Ågren, Lena Alverud, Ingrid Weinehall, Torbjörn Wennebro. Stående: Britta Unneby, Jan Selberg, Dan Weinehall, Monika Sandström. Foto: Nils-Åke Sandström

Klimatcirkel med Centern

Tavelsjö · Published maj 23, 2019 at 18:15

Klimatförändringarna är troligtvis den största utmaning som vi människor står inför i dag. Centern i Tavelsjö har därför samlat en grupp intresserade personer som vill göra skillnad utifrån faktamaterial från den gröna tankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan. Tanken är att utifrån fakta ha möjlighet att diskutera och fundera tillsammans och kanske även agera och göra sina röster hörda.

Cirkeln är upplagd på fem träffar med inledning och material om Globalt, EU, Sverige, fördjupande texter, referenser med mera. Vid andra träffen gick diskussionen delvis i höga vågor angående våra olika transporters klimatpåverkan, jordbrukets och skogsbrukets CO2 utsläpp samt bristande kunskap i media. 

FN:s klimatpanel bildades 1988 för att förse världen med en tydlig vetenskaplig bild och den senastekunskapen om klimatförändringar och dess potentiella miljö- och socioekonomiska effekter. FN:s klimatkonvention antogs 1992 med uppgift att utforma politik för att hantera de risker som belysts av kunskapsläget. Många viktiga möten har hållits genom åren och det som ligger närmast nu är att Parisavtalet ska börja gälla 2020. Avtalet samlar ihop enskilda länders egna utfästelser om utsläppsminskningar. Länderna anger de klimatåtgärder som de planerar att genomföra samt hur målen ska mätas och redovisas. Utvecklingsländer har ett stort ansvar att leda arbetet.

Samtidigt behöver insatser göras för att minska de negativa effekterna av klimatförändringar på människor och ekosystem som redan är ett faktum världen över. Höginkomstländer ska enligt beslut i Köpenhamn 2009 betala en årlig avgift till klimatåtgärder i låginkomstländer senast 2025, vilket är bra ur ett rättviseperspektiv. 

Klimatcirkeln beslutade att till nästa gång läsa in sig på EU och vad våra svenska partier i parlamentet utfäster sig att göra under nästa period. Partierna skryter gärna med vad de vill göra, men det bästa skulle vara om man kunde skaffa kunskap om vad de verkligen har gjort under förra perioden. Kanske Uppdrag Granskning kunde göra en objektiv utvärdering!

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...