Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Under långfredagen anordnade Nordmalings kristna råd en korsvandring. Foto: Cecilia Strömberg

Korsvandring i Nordmaling

Nordmaling · Published maj 21, 2019 at 15:15

Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring med start i Pingstkyrkan. 12 olika stationer längs Via Dolorosa, den väg som Jesus vandrade mot Golgata och korsfästelsen. Pastor Kenneth Mattebo talade om den tunga bördan som Jesus fick bära. Vandringen gick vidare till Nordmalings kyrka där korset restes mitt emot kommunalkontoret.

Komminister Nils J Lundgren presenterade de tre följande stationerna där Simon från Kyrene tvingades hjälpa till att bära Jesu kors. Färden gick vidare till Korskyrkan där pastor Daniel Karlsson läste några bibelord om hur de rev av Jesus kläderna och gav honom en krona av tistlar och törnen. Det var en smärtornas väg och ingen show business för Jesus.

Slutligen nåddes målet Levar EFS där Nils J Lundgren berättade om de tre sista stationerna. Jesus tas ner från korset. Jesus uppstår på tredje dagen.Vandringen avslutades med fikagemenskap.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...