Söndag 31 maj 2020

Västerbottningen

Några intresserade deltagare. Assar Fager visar en bakufjäl, Laila Windelius håller en kavel och Lissie Andersson håller upp en rall. Foto: Nils-Åke Sandström

Kulturcafé om äldre bruksmetoder i Tavelsjö

Tavelsjö · Published nov 28, 2019 at 18:15

Siv Nordström hälsade välkommen och Assar Fager höll i programmet som började med Mjukkaku-fika och dikten Fåraktigt av Assar. Rolf berättade om speciella episoder i lammuppfödningen, hur man klipper fåren, vad man kan använda ullen till och hur man ”still” /utfordrar fåren på bästa sätt.

Avsnittet om brödbakning inleddes med Assars dikt Bagerskan, om tant Edit som fanns i alla bagarstugor på hösten under många år och kunde tjäna 1.25 kr per dag. Assar intervjuade ett par kunniga bagerskor om alla moment i tunnbrödsbakningen och visade redskapen.

Många hade minnen från tidiga år om bakningen, doften och smaken. Gun Andersson berättade att barn skulle hålla sig ur vägen under dagen men fick sedan smaka. Även grannarna skulle få en smakbit.

Sedan blev det berättelser om kockan (som skötte hushållet) i kojan. I början på 1900-talet byggdes kojor för skogsbruket när det var mer än två timmars gångväg för arbetarna. På 40-talet ordnades en kocka om det var mer än 10 arbetare som fanns i kojan. På 50-talet byggdes vägar och bilar och bussar körde arbetarna.

Asta Ferm berättade om när hon var kocka i Rusele, Blåvikssjön en vinter när hon var 19 år. Det var kallt och långa dagar och hon längtade hem men hon hade ganska bra betalt. Siv Nordström var kockvikarie när hon var 14 år och det var förutom matlagning mycket städning. Assar Fager avslutade den intressanta eftermiddagen med dikten Skogsarbetarhyllning.

Hörneforspensionärer på skogsbad i Gråbolandet

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors har bjudit in sina medlemmar till en Skogsbads-promenad. Ordförande Eva-Britt Kvarnbrink hälsade ett tjugotal pensionärer välkomna till denna första...

Årsmöte i Rundvik

Hänt & Hört Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte. De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten...

Herdesöndagen i Tavelsjö

Hänt & Hört Trots distansering kom några trofasta damer till gudstjänsten på Herdesöndagen i Tavelsjö. Församlingsherden Johannes Nord predikade om den gode herden utifrån dagens texter....

Fotografier från förr

Hänt & Hört Det kan tyckas vara lugnt i Hörnsjö när de flesta evenemang är inställda, men över internet skickas bilder från förr och beskådas och kommenteras. På bilden syns en del av...

Korsvandring under påsk

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring. Ett trettiotal deltog och startade vid Pingstkyrkan. Detta år hölls alla stationer utomhus och alla uppmanades...

ABF-studier vid brasan

Hänt & Hört ABF låter inga baciller hindra kunskapshungrande Bjurholmare att lära sig nya saker. Då går man istället ut i det fria och studerar. En och annan korv slank ner och kaffet kokat...