Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Jan Forsmark, civilförsvarsförbundet, informerade om hur man ska klara sig i 156 timmar och hur man räddar liv vid hjärtstopp. Georg Fors i förgrunden. Foto: Gunilla Eriksson

Kunskap är viktigt i kris

Teg · Published apr 3, 2020 at 17:15

PRO Teg har haft utbildning i hur man ska klara sig i 156 timmar i hemmet vid en katastrof, även hjärt-lungräddning ingick samt hur en hjärtstartare fungerar. Jan Forsmark, civilförsvarsförbundet, ledde utbildningen som är kostnadsfri för PRO Tegs medlemmar.

För att klara en kris är kunskap viktigt. Det kan vara så att el inte finns och att förnödenheter samt mediciner blir svåra att få tag i.

Målet är att man ska klara sig hemma i minst 156 timmar. Då behövs vatten, mat, värme och det är även viktigt att tänka på hygienen.

Friskt vatten är viktigt och det man kan frysa in i plastflaskor, eftersom de håller kylan ett tag till, mat kan vara konserver, frystorkat och torrvaror.

Man kan hålla värmen bättre genom att samlas i ett rum. Kunskap är viktigt och en batteriradio är då bra att ha, på SR P4 kommer information.

Ficklampor med batteri, värmeljus och tändstickor är bra att ha hemma. Ett spritkök med tillbehör för att laga mat och värma vatten. Du behöver koka uppsamlat vatten i 3–5 minuter före det går att dricka. Även lite kontanter kan vara bra att ha hemma.

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med snabb start av HLR, hjärt-lungräddning, kan blodet pumpas runt manuellt. Med 30 kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt 2 inblåsningar och så fortsätter man tills hjälp kommer. Innan man startar upplivning ska 112 kontaktas. I snitt tar det 11 minuter för en ambulans i Umeå att komma fram.

När det gäller misstanke om stroke ska man tänka på AKUT, A – ansiktets utseende, K - kan personen hålla uppe båda armarna, U - hur uttalas ord, T - tiden är viktig.

En hjärtstartare är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska om hur apparaten ska brukas.

Förutom att träna hjärtkompressioner och inblåsningar på en docka fick deltagarna också pröva på hur man lägger en kropp i stabilt sidoläge. I alla situationer är det viktigt att kontrollera att andningsvägarna är fria.

Hörneforspensionärer på skogsbad i Gråbolandet

Hänt & Hört SPF-Sydporten i Hörnefors har bjudit in sina medlemmar till en Skogsbads-promenad. Ordförande Eva-Britt Kvarnbrink hälsade ett tjugotal pensionärer välkomna till denna första...

Årsmöte i Rundvik

Hänt & Hört Den 22 april hade Nordmalingsbygdens Folketshusförening sitt årsmöte. De råd som Folkhälsomyndigheterna gått ut med är att ideella föreningar ska om möjligt skjuta upp årsmöten...

Herdesöndagen i Tavelsjö

Hänt & Hört Trots distansering kom några trofasta damer till gudstjänsten på Herdesöndagen i Tavelsjö. Församlingsherden Johannes Nord predikade om den gode herden utifrån dagens texter....

Fotografier från förr

Hänt & Hört Det kan tyckas vara lugnt i Hörnsjö när de flesta evenemang är inställda, men över internet skickas bilder från förr och beskådas och kommenteras. På bilden syns en del av...

Korsvandring under påsk

Hänt & Hört Nordmalings Kristna Råd inbjöd på långfredagen till korsvandring. Ett trettiotal deltog och startade vid Pingstkyrkan. Detta år hölls alla stationer utomhus och alla uppmanades...

ABF-studier vid brasan

Hänt & Hört ABF låter inga baciller hindra kunskapshungrande Bjurholmare att lära sig nya saker. Då går man istället ut i det fria och studerar. En och annan korv slank ner och kaffet kokat...