Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Johannes Nord samtalar med Eivor Sjöström, Brottsofferjouren. Foto: Nils-Åke Sandström

Mässa med fasteinsamling

Tavelsjö · Published mar 23, 2020 at 11:15

Tavelsjö gästades av Eivor Sjöström från Brottsofferjouren Umeå som kom till söndagens mässa och samtalade med Johannes Nord om det viktiga arbete som görs för brottsoffer.

Internationella gruppen hade inbjudit Eivor för att uppmärksamma ACT Svenska kyrkans fasteinsamling med mottot att Stå på modets sida för människors rätt att leva i frihet från våld. Våld, krig och konflikter finns långt borta men våld finns också nära oss, i vårt samhälle och det är viktigt att känna till var det finns hjälp och stöd att få.

Brottsofferjouren (BOJ) är en ideell organisation som man kan vända sig till om man varit utsatt för brott. De som är stödjare har utbildning, tysthetslöfte, handledning och kamratstöd.

BOJ ger information och stöd till vittnen och målsägande i domstol. Man kan få stöd på sitt eget språk.

De flesta ärenden kommer från polisen men kan också komma direkt från drabbade utan polisanmälan.

Vanliga typer av brott är Nära relationsbrott, Brott mot äldre och Romansbedrägerier. BOJ arbetar förebyggande genom information till skolor, olika grupper och föreningar.

Kyrkokören sjöng under ledning av Anders Winterstam; Min kraft finns hos dig av Felix Mendelsson, Hos vem finns vårt svar av Larry Visser och Till din blomstrande äng av Tomas Boström. Ingrid Mannberg Öhman och Sigbritt Andersson hade ordnat trevligt kyrkfika och brödförsäljning.

Dagens fastinsamlingen gav 1250 kronor plus några hundra kronor i Swishbetalningar.

Ung medverkan i Tavelsjö

Hänt & Hört Skaparkören medverkade med sång, textläsning och bön samt tog upp kollekt till Fasteinsamlingen. Kören sjöng Hidingplace och som postludium Låt ljusen i vår kyrka. Josefin...

Vykortsresa på Blå vägen

Hänt & Hört Vid Vindelns Filateli-och Samlarförenings senast månadsträff i klubblokalen på Karlsgårdsvägen fanns 20 av föreningens 42 medlemmar på plats. Efter sedvanligt inledningsfika...

Kunskap är viktigt i kris

Hänt & Hört PRO Teg har haft utbildning i hur man ska klara sig i 156 timmar i hemmet vid en katastrof, även hjärt-lungräddning ingick samt hur en hjärtstartare fungerar. Jan Forsmark,...

Föreläste om antibiotika

Hänt & Hört Vindelns Föreläsningsförening hade för en tid sedan bjudit in infektions- och smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, Umeå, att föreläsa över rubriken ”Antibiotikaresistens – kan det...

Aktivt år för Centern

Hänt & Hört Ett välbesökt kretsårsmöte kunde redovisa ett aktivt år för centerpartiet i Vännäs. Utifrån ett valresultat på 26 procent är partiet representerat i alla kommunala organ samt i...

Gudstjänst i byahuset

Hänt & Hört Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö. Mikael Örnberg och...