Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Ann-Marie Lindgren valdes till ny ordförande Foto: Karin Degerman

Ny ordförande för Koloniträdgårdsförbundet

Umeå · Published jun 9, 2019 at 11:15

I samband med Trädgårdsmässan på Nolia, Umeå, höll Region Västerbotten av Koloniträdgårdsförbundet den 27 april 2019 sitt årsmöte. Fyra medlemsföreningar var representerade, Umeå Koloniträdgårdsförening, Tomtebo Koloniträdgårdsförening, Umeå; Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening, Skellefteå samt Nordmalings Odlingssällskap.

Till ordförande valdes Ann-Marie Lindgren (UKTF). Övriga ledamöter som valdes Birgitta Lagnemyr (TKTF), Birgitta Lagnell (UKTF), Karl-Bertil Holmström (DKTF) och Lena Hallberg (DKTF) till regionens styrelse.

Föreningens ändamål är att stödja alla odlar- och koloniföreningar i Västerbotten.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...