Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Lage Granström ser till att en av PRO Tegs medlemmar parkerar säkert. I bakgrunden syns Christer Brodin och Jan-Petter Sundför diskutera den uppkomna situationen. Foto: Jan Hansson

P-vakter möjliggör möten

Umeå · Published maj 24, 2019 at 18:15

Många av PRO Tegs medlemmar bor i byarna utanför Tegs centrum. Den enda möjligheten för dessa att ta sig till PRO träffarna, som är så viktig för att må bättre, är ofta begränsade till att bruka biltransport. För att man överhuvudtaget ska kunna delta i föreningens aktiviteter måste de besökandes bilar få en plats att stå på.  

Genom ett gott bemötande från Umeå kommun har PRO Teg fått parkeringstillstånd på Borgvägen när de har sina träffar. Reflexklädda förtroendevalda är utsedda att sköta om att parkeringen går rätt till och att parkeringstillståndet läggs in synligt i framrutan. Under vinterhalvåret har de oplogade trottoarerna blivit ett problem då inte hela Borgvägen kan brukas.

Under de senaste åren har PRO Teg även verkat för att kommunens parkeringsplatser, belägna nedanför Tegs kyrkas församlingslokal, ska vara möjliga att använda även för dem som hyr kyrkans lokaler. Problemet berör hela Tegs Centrum eftersom parkeringen vid Coop endast är till för kunderna. Hälso- och familjecentralens platser är till för de som ska besöka de inrättningarna. Problemet är lika stort även för de som besöker folktandvården i närheten. 

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...