Fredag 18 januari 2019

Västerbottningen

Maritaz, Marita och Sven-Olof Kondén underhåller. Foto: AINA NYGREN

Seniorerna i Kyrkstugan

Bjurholm · Published jan 9, 2019 at 17:15

Drygt 80 SPF Seniorer infann sig i kyrkstugan i Bjurholm häromdagen.

Träffen inleddes med att Bjurholms egen duo Maritaz, bestående av Marita och Sven-Olof Kondén, spelade och sjöng egna och andras låtar. Ur repertoaren kan nämnas en SPF-visa med text skriven av Marita. Där fanns hela styrelsen och flera övriga medlemmar träffsäkert beskrivna.

Därefter framfördes, också med egen text, låtar om en traktor Bolinder Munktell med öppna spjäll samt Bjurholm Volvos Mecka och Teddytraktorn. Marita beskrev också utklädd till flygare en spektakulär flygtur.

Under fikat som bestod i hembakt saffransbulle och smörgås ordnat av några damer och herrar från Näsmark, Västerås och Provåker såldes lotter med fina och användbara skänkta alster som vinster.

Därefter hälsades välkommen till kommunens arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Arbetsterapeuten Sandra redogjorde för vad kommunen kan förskriva i form av hjälpmedel. Man kartlägger aktiviteter och kommer överens med personen ifråga vad som fungerar bäst. Skriver också intyg för bostadsanpassning, anhörigkonsulent tillika kontaktperson för syn, hörsel och psykiska åkommor.

Anhörigkonsulenten Annika Westman har också ansvar för syn och hörsel samt är psykisk kontaktperson enligt Socialtjänstlagen. Annika visade ett axplock av hjälpmedel som kan erbjudas. Hon tar också emot trasiga hjälpmedel som hon skickar vidare. Vad gäller vård av äldre utförs ¾ av ”anhörig”, som dock inte behöver vara släkting, som kan söka anhörigstöd. Det gäller förutom vård vid sjukdom också missbruk och psykisk ohälsa. 

Ordförande Barbro Strandberg avslutade med att tacka alla som bidragit till en informativ och trevlig träff.

Nyårsgudstjänst med fredsljus

Hänt & Hört Vid Nyårsdagens gudstjänst kom Rolf Appelblad med fredslågan från Betlehem och med den tände han ett ljus i Tavelsjö kyrka. Fredslågan har oavbrutet brunnit i Födelsekyrkan i...

Caféträff om doping inom idrott

Hänt & Hört Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (VIS) har haft en Idrottscaféträff i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen. ”Doping inom idrotten igår, idag och i morgon” var det...

Finstämt på annandagen

Hänt & Hört Det bjöds på ord och ton på annandagen i Tavelsjö kyrka. Jenni Skogfors och Jonatan Skogfors från Linköping samt Marlene Åström Umeå sjöng flera välstämda jul- och vintersånger,...

En levande julkrubba i Tavelsjö

Hänt & Hört Tavelsjöbor och hemvändare möttes för den traditionsenliga julkrubban på julaftonen. Josef och Maria kom till Tavelsjö på på väg att skattskriva sig. De fick inte rum på härbärget...

Julkonserter med Chorall

Hänt & Hört Kören Chorall i Umeå har inbjudit till flera julkonserter i Umeå. Den första hölls på Björken, den andra i Hedlundakyrkan. Den tredje och sista hölls på Ersbodakyrkan måndagen...

Seniorerna i Kyrkstugan

Hänt & Hört Drygt 80 SPF Seniorer infann sig i kyrkstugan i Bjurholm häromdagen. Träffen inleddes med att Bjurholms egen duo Maritaz, bestående av Marita och Sven-Olof Kondén, spelade och...