Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Maritaz, Marita och Sven-Olof Kondén underhåller. Foto: AINA NYGREN

Seniorerna i Kyrkstugan

Bjurholm · Published jan 9, 2019 at 17:15

Drygt 80 SPF Seniorer infann sig i kyrkstugan i Bjurholm häromdagen.

Träffen inleddes med att Bjurholms egen duo Maritaz, bestående av Marita och Sven-Olof Kondén, spelade och sjöng egna och andras låtar. Ur repertoaren kan nämnas en SPF-visa med text skriven av Marita. Där fanns hela styrelsen och flera övriga medlemmar träffsäkert beskrivna.

Därefter framfördes, också med egen text, låtar om en traktor Bolinder Munktell med öppna spjäll samt Bjurholm Volvos Mecka och Teddytraktorn. Marita beskrev också utklädd till flygare en spektakulär flygtur.

Under fikat som bestod i hembakt saffransbulle och smörgås ordnat av några damer och herrar från Näsmark, Västerås och Provåker såldes lotter med fina och användbara skänkta alster som vinster.

Därefter hälsades välkommen till kommunens arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Arbetsterapeuten Sandra redogjorde för vad kommunen kan förskriva i form av hjälpmedel. Man kartlägger aktiviteter och kommer överens med personen ifråga vad som fungerar bäst. Skriver också intyg för bostadsanpassning, anhörigkonsulent tillika kontaktperson för syn, hörsel och psykiska åkommor.

Anhörigkonsulenten Annika Westman har också ansvar för syn och hörsel samt är psykisk kontaktperson enligt Socialtjänstlagen. Annika visade ett axplock av hjälpmedel som kan erbjudas. Hon tar också emot trasiga hjälpmedel som hon skickar vidare. Vad gäller vård av äldre utförs ¾ av ”anhörig”, som dock inte behöver vara släkting, som kan söka anhörigstöd. Det gäller förutom vård vid sjukdom också missbruk och psykisk ohälsa. 

Ordförande Barbro Strandberg avslutade med att tacka alla som bidragit till en informativ och trevlig träff.

Tunnbrödsbak med PRO

Hänt & Hört I den renoverade bagarstugan i Holmsund bakade nyligen några av PRO Tegs medlemmar tunnbröd. Bakningen skedde utifrån gamla recept och i vedeldad ugn. Första tillfället bakades...

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....