Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Maritaz, Marita och Sven-Olof Kondén underhåller. Foto: AINA NYGREN

Seniorerna i Kyrkstugan

Bjurholm · Published jan 9, 2019 at 17:15

Drygt 80 SPF Seniorer infann sig i kyrkstugan i Bjurholm häromdagen.

Träffen inleddes med att Bjurholms egen duo Maritaz, bestående av Marita och Sven-Olof Kondén, spelade och sjöng egna och andras låtar. Ur repertoaren kan nämnas en SPF-visa med text skriven av Marita. Där fanns hela styrelsen och flera övriga medlemmar träffsäkert beskrivna.

Därefter framfördes, också med egen text, låtar om en traktor Bolinder Munktell med öppna spjäll samt Bjurholm Volvos Mecka och Teddytraktorn. Marita beskrev också utklädd till flygare en spektakulär flygtur.

Under fikat som bestod i hembakt saffransbulle och smörgås ordnat av några damer och herrar från Näsmark, Västerås och Provåker såldes lotter med fina och användbara skänkta alster som vinster.

Därefter hälsades välkommen till kommunens arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Arbetsterapeuten Sandra redogjorde för vad kommunen kan förskriva i form av hjälpmedel. Man kartlägger aktiviteter och kommer överens med personen ifråga vad som fungerar bäst. Skriver också intyg för bostadsanpassning, anhörigkonsulent tillika kontaktperson för syn, hörsel och psykiska åkommor.

Anhörigkonsulenten Annika Westman har också ansvar för syn och hörsel samt är psykisk kontaktperson enligt Socialtjänstlagen. Annika visade ett axplock av hjälpmedel som kan erbjudas. Hon tar också emot trasiga hjälpmedel som hon skickar vidare. Vad gäller vård av äldre utförs ¾ av ”anhörig”, som dock inte behöver vara släkting, som kan söka anhörigstöd. Det gäller förutom vård vid sjukdom också missbruk och psykisk ohälsa. 

Ordförande Barbro Strandberg avslutade med att tacka alla som bidragit till en informativ och trevlig träff.

Trivseldag med klimatet i fokus

Hänt & Hört Erik Eklund, energi- och klimatrådgivare i Umeå kommun, medverkade nyligen vid Tavelsjö församlings Trivseldag. Efter en god lunch med diakonikommittén och Ingemar Grahn föreläste...

Årsmöte med paltfest

Hänt & Hört Ordförande Christer Fredriksson hälsade ett hundratal medlemmar välkomna till årsmötet i Församlingsgården i Hörnefors. Särskilt välkomna hälsades Hans Holmlund som spelade under...

Ljuv musik i Bjurholm

Hänt & Hört PRO Bjurholm hade sitt månadsmöte den 20 februari. Paret Windelius underhöll. De har sjungit tillsammans i 60 år och 10 dagar. Bland annat sjöng de ”Den vilda” med ”One More Time”...

Sångstund med Feelgood

Hänt & Hört Astridgården i Hörnefors har fått uppskattat besök av kören Feelgood Singers som under ledning av Susanne Hakola sjöng kärlekssånger för och med de boende. Carina Eklund var...

DD på gården i Norrmjöle

Hänt & Hört Norrmjöle Bygdegård är den levande bygdegården året om! Varje måndag förmiddag kan man se att en aktivitet pågår i bygdegården. Under höst och vår har vi nämligen sedan 2007...