Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Distriktsordförande Ingemar Sandström, sekreterare Aina Nygren samt mötesordförande Roland Sjögren. Foto: Christer Fredriksson

SPF höll årsstämma

Lycksele · Published maj 25, 2019 at 15:15

SPF Seniorerna Västerbottensdistriktet höll nyligen årsstämma i Lycksele. Distriktsordförande Ingemar Sandström hälsade välkommen och kunde konstatera att alla 30 föreningar i länet var representerade. Av totalt 85 deltagare var 47 röstberättigade ombud.

Efter ombudsregistrering och kaffe + smörgås bjöds på kulturinslag från musikskolan. Kommunalrådet Roland Sjögren berättade om värdorten Lycksele. Till stämmoordförande utsågs Roland Sjögren, till sekreterare och pressreferent Aina Nygren.

Efter inledande punkter på dagordningen redogjorde Ingemar Sandström för styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska årsredovisning som godkändes av stämman. Revisor Åke Elvinsson drog revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket också blev stämmans beslut. En motion från SPF Pärlan Vindeln om mammografi även efter fyllda 74 år bifölls. Verksamhetsplan och budget antogs av stämman.

Stämman beslutade omval av distriktsordförande Ingemar Sandström. Styrelseledamoten Elisabeth Bjuhr hade avböjt omval, ersattes av Lars Sundström. Kent Larsen hade inkommit med avsägelse, ersattes via fyllnadsval av Håkan Carlström. Omval två år av Aina Nygren, Marianne Ögren, Anitha Juslin och Karin Glaas. Styrelsen består i övrigt av Christer Fredriksson, Karin Söderberg, Inger Gustavsson samt Tore Gabrielsson.

Övriga frågor uppkomna under stämman var Medlemsrekryteringstävling, kommande Pensionärsparlament och projektet Aldrig ensam. Stämman gjorde också ett stöduttalande till dem som arbetar inom vård och omsorg.

Ingemar Sandström avtackade Kent och Elisabeth och tackade stämmans ordförande och sekreterare samt konsult Jan Johansson och kanslist Carolina Sandström, samtliga med varsin blombukett.

Därefter övertog Ingemar klubban. Han tackade för fortsatt förtroende att leda Västerbottensdistriktet 2019. Han tackade ombuden och förklarade årsstämman avslutad.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...