Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Mickes Combo.  Micke Enström, accordion, Roffa Lind, trummor & sång, Arne Eriksson. kontrabas. Foto: Privat

SPF höll lyckad träff

Vännäs · Published mar 23, 2020 at 17:15

SPF Seniorerna Gnistan Vännäs månadsträffen 2 mars blev ytterligare en lyckad tillställning.

Ordförande Karin Söderberg hälsade cirka 140 medlemmar välkomna, även så Umeåtrion Mickes Combo. 

Karin informerade om vad som är på gång i föreningen, frågor som engagerar är bland annat hur kommer besparingarna som kommunen skall göra inom äldreomsorgen att slå mot omsorgstagare, anhöriga och inte minst personal?

Styrelsen kommer att stämma träff med kommunalrådet och omsorgstyrelsens ordförande.

Den bagarstuga som stått på fritidsområdet i Vännäs till uthyrning för allmänheten, vad kommer att hända med den?

Gnistans representanter i FPR (funktionshindrade och pensionärers råd) följer utvecklingen i kommunen.

Karin informerade om Distriktstämman i Skellefteå.

Lokalföreningen Gnistan firar 40 år detta år, firande kommer att ske under juni månad.

Torbjörn Nilsson påminde dem som anmäler sej till resor måste komma ihåg att betala senast det stoppdatum som står i informationen.

Underhållning: Mickes Combo Micke Enström, Roffa Lind och Arne Eriksson underhöll med musik som hade hög igenkänningsfaktor, mycket bra! Många applåder fick dem!

Palt: God palt med tillbehör plus kaffe och kaka serverades av föreningens superduktiga köks/serveringsgrupp. Applåder till Dem!

Lottdragning: Eftersom medlemmarna är givmilda när det gäller att skänka vinster så blir många vinnare. Turen spelar spratt ibland vissa kan vinna flera gånger och vissa ingen, tyvärr!

Avslut: Ordförande tackar underhållarna, kökspersonalen och medlemmarna för visat intresse.

På återseende!

Ung medverkan i Tavelsjö

Hänt & Hört Skaparkören medverkade med sång, textläsning och bön samt tog upp kollekt till Fasteinsamlingen. Kören sjöng Hidingplace och som postludium Låt ljusen i vår kyrka. Josefin...

Vykortsresa på Blå vägen

Hänt & Hört Vid Vindelns Filateli-och Samlarförenings senast månadsträff i klubblokalen på Karlsgårdsvägen fanns 20 av föreningens 42 medlemmar på plats. Efter sedvanligt inledningsfika...

Kunskap är viktigt i kris

Hänt & Hört PRO Teg har haft utbildning i hur man ska klara sig i 156 timmar i hemmet vid en katastrof, även hjärt-lungräddning ingick samt hur en hjärtstartare fungerar. Jan Forsmark,...

Föreläste om antibiotika

Hänt & Hört Vindelns Föreläsningsförening hade för en tid sedan bjudit in infektions- och smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, Umeå, att föreläsa över rubriken ”Antibiotikaresistens – kan det...

Aktivt år för Centern

Hänt & Hört Ett välbesökt kretsårsmöte kunde redovisa ett aktivt år för centerpartiet i Vännäs. Utifrån ett valresultat på 26 procent är partiet representerat i alla kommunala organ samt i...

Gudstjänst i byahuset

Hänt & Hört Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö. Mikael Örnberg och...