Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Krister Jakobsson, ordförande i Vindelns Filateli- och samlarförening och norrlandsombud för AB Philea, hälsar 66 samlare i 13 föreningar välkomna. Foto: Ivar Söderlind

Träff för filateliföreningar

Vindeln · Published maj 25, 2019 at 11:15

Vindelns Filateli- och samlarförening har haft sin årliga kombinerade AC- och regionala träff med en heldag i Vindelgallerian på Karlgårdsvägen. Så många som 66 samlare i 13 föreningar från Sundsvall i söder till Arjeplog, Luleå och Boden i norr fanns på plats för att berätta om föreningens verksamhet, köpa och sälja frimärken, vykort, brev, stämpelsamlingar, fyndlådor och många andra samlarobjekt.

Efter att Krister Jakobsson från Vindelnföreningen hälsat de många deltagarna välkomna rapporterade Erik Idhult, Umeå, om de uppdateringar han gjort i sin bok ”Västerbottensstämplar” där han bland annat kompletterat avsnittet med orter i Västerbotten som haft fasta postkontor.

Därefter berättade Alf-Göran Arneholm från Falun om ”Hembygdsfilatelisten”, Sveriges ledande posthistoriska tidskrift som ges ut av ”Hembygdsfilatelisterna” och kommer ut fyra gånger per år.

Föreningen har 400 medlemmar över hela landet (stark förankring i Västerbotten) som samlar frimärken, poststämplar, brev, postförsändelser, vykort och så vidare. De hör till ett visst landskap, län eller kommun.

Ivan Forsgren, ordförande i Umeåföreningen och styrelseledamot i Sveriges Filatelistförbund (SFF) informerade bland annat om världsutställningen ”Stockholmia 2019”, 28 maj - 2 juni i Waterfront Hotell nära Stockholms Central. Mer än 300 samlingar av utländska och svenska filatelister visas, bland annat den gula treskillingen från 1857 (ett av världens dyrbaraste frimärken).

Träffen avslutades med två mindre auktioner (78 objekt) och Phileas stora lådauktion (110 objekt). Som vanligt var Lars Andersson från Skellefteå auktionsförrättare och Per Rånes, Umeå, och Krister Jakobsson assisterade. Allt sköttes på ett snabbt och välorganiserat sätt, ofta under livlig budgivning.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...