Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Allan Åström Baggård sköter grillen. Foto: Bengt-Olov Käck

Vandring längs Brattforsstigen

Brattfors · Published jun 10, 2019 at 19:15

Att vandra i skogen är en naturupplevelse. Men vandringen kan också ge historisk och kulturell behållning. En grupp intresserade från Djupsjö och Baggård tog i helgen fasta på detta och gjorde en organiserad vandring på den så kallade Brattforsstigen som går, eller snarare gick, mellan byarna Djupsjö och Brattfors i Nordmalings kommun. Arrangemanget skedde i LRF-regi. Det var Anna-Lena och Kent Thavelin i Bäckliden som praktiskt ombesörjde att promenaden blev av.

Vägnätet har inte alltid sett ut som det gör i dag. Många av de vägar i Nordmalingsområdet som vi nu tar för givna hade på slutet av artonhundratalet inte alls den sträckning och framkomlighet de har i dag. Det gäller exempelvis vägarna mellan Nordmaling och Gräsmyr och Nordmaling Nyåker. Det är under de senaste 100 – 120 åren de fått nuvarande status. Många byar var dessförinnan mer eller mindre väglösa. 

Transporterna mellan byarna skedde ofta på gångstigar och enkla hästvägar. I området mellan å ena sidan Djupsjö, Baggård och Ledusjö och å andra sidan Brattfors Örsbäck och Torrböle med flera byar fanns ett nätverk av stigar som användes regelbundet och ibland finns redovisade på äldre kartor. 

Brattforsstigen mellan Djupsjö och Brattfors var en viktig sådan transportled. Den var omtalad och känd in på 1950-talet och hade stor betydelse för samfärdseln. Stigen användes exempelvis när våra fäder skulle ut på friarstråt. De senaste femtio åren har varit förödande för stigarna, som ofta försvunnit till följd av modernt skogsbruk.

Intresserade personer i Djupsjö och Baggård har under de senaste åren lagt ner arbete på att återfinna och återställa Brattforsstigen. Andreas Thavelin och Allan Åström har varit eldsjälar  i det avseendet. Stigen är nu farbar igen även om en del röjning och skyltning återstår. 

Helgens vandring gick från Djupsjö till det så kallade Stallet som är beläget ungefär mitt emellan Djupsjö och Brattfors. Där väntade lägereld och förtäring, innan gruppen återvände samma väg. Vädret var bra och vandringen angenäm i vacker vårgrönska. Upplevelsen förstärktes av den inblick promenaden gav i äldre generationers liv och villkor. Och det är inte mer än hundra år sedan!

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...