Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Hedlundakyrkans kör 20-årsjubilerar i Hörnsjö missionskyrka. Foto: Foto: Cecilia Strömberg

Vårens sista missionsafton

Hörnsjö · Published jun 8, 2019 at 14:15

Vårens sista missionsafton i Hörnsjö missionskyrka hölls i mitten på maj när blåsipporna och vitsipporna stod i blom, solen lyste och flaggan var hissad i topp.

Cecilia Strömberg inledde med den föregående söndagens bibeltext från Johannesevangeliet som inleder med orden ”Känn ingen oro”.

Kvällens gäster var Hedlundakyrkans kör som i år hade 20-årsjubiléum med utflykter till Hörnsjö. Kören leddes av Margareta Sandberg och ackompanjerades av Inger Nilsson på piano. Körsången förstärktes med tvärflöjt som Eva Lindgren spelade på. Vår och sommarsångerna var några av körens repertoar för kvällen. Eva spelade även ett musikstycke ”Annies song” på tvärflöjt med Margareta Sandbergs ackompanjemang. Barbro Jacobsson berättade om skolavslutningar i hennes hemtrakter. Cecilia hade dukat upp till fikat för kvällen där ett drygt femtiotal fick tillfälle att mötas i samtal runt borden.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

Hänt & Hört En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter...

Seniorträff i Bjurholm

Hänt & Hört Ordförande Monika Andersson hälsade 90 medlemmar välkommen till vårens sista månadsträff med SPF Seniorerna Bjurholm. Ett särskilt välkommen till docent Ulf Isaksson. Han började...

Vårfest i Tavelsjö kyrka

Hänt & Hört Det var avslutning i Tavelsjö kyrka med alla barngrupper under ledning av Anders Winterstam piano, Josefin H Nyström, Charlotte Thysell och Anna Galvina. Barnen sjöng frejdigt...

Polis besökte pensionärer

Hänt & Hört Vid månadsmötet i Flurkmarks klubbstuga var nära ett 70-tal medlemmar från SPF Umeå Norra samlade. För dagen var polisen Mats Bäckström inbjuden för att dela med sig av sina...

Framtidens Tavelån

Hänt & Hört Nyligen blev intresserade inbjudna till information och workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde....

Våravslutning för Pärlan

Hänt & Hört Nyligen samlades SPF Seniorerna Pärlan Vindeln på Forum. Drygt 140 personer mötte upp till föreningens våravslutning. Makarna Isabell och Bengt Gunnarsson i Noblesz svarade för...