Söndag 27 september 2020

Västerbottningen

184 miljoner till Västerbottens vård nästa år

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Coronakrisen har inneburit en ökad belastning för Region Västerbottens redan pressade ekonomi. Under måndagen meddelade Centerpartiet, tillsammans med regeringen och Liberalerna, att de generella statsbidragen ska öka, liksom att stora resurser avsätts för att stärka sjukvården. Detta för att kommuner och regioner kunna möta de behov som finns. För Region Västerbotten innebär det ytterligare 184 miljoner för 2021.

Hela samhället har drabbats av pandemins effekter. I Västerbotten har vi ett ansvar att se till att samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård och kollektivtrafik fungerar, även när vi genomgår en svår kris. Det är därför välkommet att de generella statsbidragen nu ökar – där det på nationell nivå handlar om totalt 10 nya miljarder 2021.

Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som Centerpartiet, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram. Det här är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver – oavsett var man bor. Region Västerbotten får nu ett välbehövligt tillskott på 184 miljoner 2021.

Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.

Förutom de generella bidragen görs också en ytterligare satsning för att stärka vården, där landets regioner sammantaget får ett tillskott på 4 miljarder 2021 respektive 2022. Det är viktigt för att fortsatt kunna behandla covid-19-patienter och även hantera den uppskjutna vården som pandemin orsakat.

För att kunna erbjuda en trygg och nära vård måste vårdpersonalen ha bra villkor och en bra arbetsmiljö, därför är de här tillskotten nödvändiga.

Ewa-May Karlsson

Gruppledare för Centerpartiet

Likvärdig skola en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.