Söndag 20 september 2020

Västerbottningen

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare · Published aug 5, 2020 at 01:15

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs av strålningen. Sadako överlevde bomben men blev som 11-åring svårt sjuk i leukemi.

Enligt en japansk sägen får den som viker 1000 papperstranor sin önskan uppfylld. Så från sin sjuksäng började Sadako att vika tranor med en önskan om att bli frisk. De hängdes i taket ovanför hennes huvud, i ett myller av färger. Hon dog 12 år gammal. Men sedan dess har tranorna blivit en symbol för fred.

Den 6 augusti i år är det 75 år sedan bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) är ett nätverk av civilsamhällesorganisationer som sedan 2007 har samordnat den internationella opinionen mot kärnvapen. Ican:s arbete resulterade i den nya FN-konventionen om kärnvapenförbud och organisationen tilldelades Nobels fredspris 2017.

För att konventionen ska träda i kraft krävs att 50 länder signerar och ratificerar. Sverige har inte skrivit under. Argumentet är att det skulle störa landets militära samarbete inom ramen för Nato och Värdlandsavtalet.

Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten och vår planet. De humanitära konsekvenserna av ett nytt kärnvapenkrig går inte att överblicka. Det finns nya studier som visar på den katastrofala miljö- och klimatpåverkan som även ett begränsat kärnvapenkrig skulle medföra med bland annat temperaturförändringar, missväxt och utbredd hungersnöd.

Det finns de som talar om kärnvapnens avskräckningseffekt men om man tittar på slutsatserna i de nya studierna är det snarare slutet på tillvaron på planeten vi ser framför oss. Kärnvapen drabbar inte bara dem som blir attackerade. De drabbar alla.

Vi behöver sätta press på regering och riksdag så att de skriver under. Även om mycket av säkerhetspolitiken bestäms i Stockholm, Washington och Moskva är det viktigt att vi på gräsrotsnivå lägger oss i och gör våra röster hörda.

Därför ansluter vi oss till den nationella kampanjen ”Tagga en trana”, initierad av bland andra Svenska Freds, FN-förbundet, Svenska Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet.

Gudrun Schyman

Fria Pensionärer


Jea Jonsson

Kvinnor för Fred


Ingalill Bjartén

S-kvinnor

Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten och vår planet.

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Våra riksdagsledamöter måste minska bostadskrisen

Färre än 1 procent av Västerbottens invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara lite fler än två av tio ger den ens godkänt betyg enligt en...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Fler elever klarar målen i autismvänliga skolhus

Bara knappt två av fem barn med autism når skolans mål, det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Men så behöver det inte vara. Genom att bygga skolor enligt principen...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.