Lördag 15 maj 2021

Västerbottningen

Alkoholen är en viktig del i kampen mot pandemin, skriver Håkan Karlsson. Foto: PIXABAY

Alkohol försämrar immunförsvaret

Insändare · Published apr 30, 2021 at 01:15

Hög alkoholkonsumtion försämrar immunförsvaret och ökar därmed risken för att insjukna i covid-19. Detta framgår av den färska rapporten ”Alkohol och coronapandemin” som släpptes den 26 januari 2021.

Rapporten är författad av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Kanada, Sverige och USA.

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgången, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

Rapporten visar att alkohol ökar spridning av viruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna.

Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för en alkoholmottagning i Stockholm, är en av forskarna bakom rapporten. Han har uttalat att myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion! Detta gäller särskilt äldre, överviktiga, diabetiker, rökare samt personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

Forskningsrapporten lyfter fram vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot pandemin, samtidigt som det tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid.

Med stöd av den färska forskningsrapporten vill vi lyfta att det kan vara klokt att i nuvarande situation, begränsa sin alkoholkonsumtion och helst avstå helt.

Håkan Karlsson

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Alkohol ökar spridning av viruset genom att sociala hämningar minskar.

Sluta upp att kämpa mot vindkraften

Lars-Antti Oskarsson, Kajsa Persson och Annukka Sjöström skriver i en debattartikel (VK 23 april) att de ser vindkraften som ett hot mot vår natur, både lokalt och även totalt...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Släng ut gökungen medan tid är!

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Fascinerande "sakte-TV"

Pandemirestriktionerna har dessutom medfört att allt fler upptäcker allt som kan upplevas i närmiljön.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport