Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Alla kvinnor och barn har rätt till ett liv utan våld

Insändare · Published jun 3, 2021 at 01:15

Även om den mediala debatten om mäns våld mot kvinnor har svalnat något så har inte vårt brinnande engagemang för att bekämpa detsamma svalnat. Nu fortsätter vi det politiska arbetet för att genomföra handling bakom orden.

Det är när kvinnor och barns rätt till ett liv fritt från våld återigen hamnar i mediaskugga som vår handlingskraft som politiker är som viktigast. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem med socialt bakomliggande faktorer där samhällets insatser är avgörande för att göra skillnad. Det är med den insikten som politiken kan göra skillnad. Allt annat hade varit ett övergivande av samhällsansvaret.

Därför har vi, som den enda rödgrönt ledda regionen i landet, beslutat att frågan om våld kommer att ställas till alla som kommer till hälso- och sjukvården och tandvården. Genom att ställa frågan kan vi bättre upptäcka våldet och ge våldsutsatta stöd och behandling.

Region Västerbotten ska även ta sitt ansvar som stor arbetsgivare och vara en av de första i landet med att ställa frågan även i medarbetarsamtalen, till samtliga 10 000 anställda. Den S-ledda regeringen har även ökat anslagen till kvinnojourer och organisationer för brottsoffer så att de nu har mer pengar än någonsin att röra sig med.

De senaste veckorna har vår S-ledda regering meddelat fler viktiga åtgärder. Till exempel vill vi skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning och att fotboja används oftare. Vi vill se över reglerna kring umgänge, ett barn ska inte tvingas umgås med pappan om han är förövare och vi vill införa ett barnfridsbrott så att det blir olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i nära relation.

Men det räcker inte med att skärpa straffen. Samhället måste även ta ansvar för att öka kunskaperna och arbeta förebyggande. För att rätt åtgärder ska göra störst effekt för den som är utsatt har vi tagit initiativ till en kartläggning av våld i nära relationer för att ge brotten sin dignitet och förstå dess utbredning.

De som i sin yrkesroll kommer i kontakt med våldsutsatta måste ha kunskaper om den normaliseringsprocess som är en del av våld i nära relation, samt om bakomliggande problematik som gör att den våldsutsatta ibland väljer att ta tillbaka sin anklagelse. Relationsbrottsärenden är svåra att utreda och ställer sådana krav att brotten kan klassificeras som ett särskilt kompetensområde.

Vårens debatt om mäns våld mot kvinnor har varit viktig för att aktualisera och synliggöra detta utbredda samhällsproblem. Vi sätter handling bakom orden, vi ser komplexiteten i frågorna och vi backar inte för att agera. För alla kvinnor och barns rätt till ett liv i frihet och trygghet, utan våld.


Isak From (S)

distriktsordförande (S)

Västerbotten

riksdagsledamot

Anna-Lena Danielsson (S)

vice distriktsordförande (S)

Västerbotten

Regionråd

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport