Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

Årets julklapp - läkare till äldre!

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Kommunernas äldrevård måste uppgraderas. Under pandemin har vittnesmålen om bristerna i läkarvården på äldreboenden dessvärre varit många. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat vården av äldre med misstänkt eller konstaterad smitta konstateras att Region Västerbotten inte uppfyllt sitt lagstadgade vårdsansvar. Samtidigt har äldreboenden i kommunerna fortfarande inte rätt att själva anställa läkare, vilket motverkar den goda och nära vård som Kristdemokraterna vill se. I kommunernas regi utförs trots allt minst 25 procent av all vård.

IVO:s generaldirektör konstaterar att ”lägstanivån” i regionernas sätt att ta sitt medicinska ansvar under pandemin varit för låg. Äldre har inte fått behandling utifrån individuella behov, eller tillsammans med anhöriga gjorts delaktiga i bedömningar. Det har förekommit allvarliga brister i journalföring och ställningstaganden kring, och genomförande av, vård i livets slutskede har inte gjorts enligt regelverk.

När en ny sjukdom sprider sig är det kanske viktigare än någonsin att läkarbedömningar görs noga inför beslut om behandling. Den fysiska läkarnärvaron på äldreboendena saknades av många sköterskor i deras arbete redan före pandemin.

Pandemin har tydligt visat på problemen med ansvarsuppdelningen mellan kommuner och regioner. Coronakommissionen fastslår att regeringen totalt misslyckats att skydda våra äldre. Kommunernas inflytande att påverka läkarnärvaron på äldreboenden är minimal, vilket Kristdemokraterna länge velat ändra på. Redan i min roll som förhandlare för länets femton kommuner mot dåvarande landstinget gällande hemsjukvårdsövertagandet för flera år sedan, lyfte jag brister med att kommunerna helt var beroende av landstingets läkare. Situationen är dessvärre inte annorlunda idag.

Den bästa julklappen för våra äldre är Kristdemokraternas förslag att regeringen omgående möjliggör kommunala läkare, såväl allmänläkare som geriatriker, inom äldreomsorgen.

Vi menar också, inte minst i ljuset av pandemin, att kommunerna framöver ska vara ansvariga för primärvården, medan sjukhusvården blir statens ansvar. För en jämlik vård, oavsett var man bor.

Hans-Inge Smetana

gruppledare Region Västerbotten (KD)

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport