Lördag 23 mars 2019

Västerbottningen

Västerbottningen 20190228

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare · Published mar 14, 2019 at 01:15

Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara ska vara funktionella och användarvänliga utan också att de ska vara återvinningsbara och ha låg klimatpåverkan.

  När det stod klart att Tetra Brik (den gamla ”tegelstenen”) inte fanns tillgänglig som ett alternativ när vi behövde byta vår förpackningsmaskin  gjorde vi konsumentundersökningar och bedömningar av klimatpåverkan för alternativa förpackningar.

  Utfallet var tydligt – vår nya förpackning, Tetra Top, var den förpackning som levererar bäst på våra och konsumenternas krav på funktionalitet och användarvänlighet . Förpackningen är dessutom enkel att tömma med hjälp av flikarna i botten och möjlig att återvinna genom att separera plastdelen och sortera som plast och resterande del som kartong. Vi hoppas att våra konsumenter följer sorteringsinstruktionerna eftersom både plasten och kartongen kan materialåtervinnas i de moderna återvinningsanläggningar vi har i Sverige.  

På sikt kommer  denna förpackning att helt bestå av i förnybart material, vilket kommer att innebära att den har en lägre klimatpåverkan än originalförpackningen TetraBrik. Under övergångsperioden klimatkompenserar vi för de extra utsläpp som den nya förpackningen genererar jämfört med den gamla –  vi är inte nöjda förrän vi har en helt förnybar förpackning på plats.

  Erik Bratthall

presschef Arla
 

Samarbete är ett måste för att möta vårdkrisen

Om en vecka samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Vårdföretagarna är självklart på plats för att möta ombuden från Västerbotten och diskutera hur samhällsutmaningarna...

Svaret blev – fortsatt tätortssatsning!

I VK den 12/2 publicerades ett debattinlägg från tre ledande socialdemokrater med Hans Lindberg i spetsen med rubriken ”Hållbar tillväxt nödvändig i ett snabbt växande Umeå”. Av...

Folkrörelserna är kittet som marknadsför landsbygden

Landsbygdsutveckling, Hela Sverige ska leva, En levande landsbygd……ja visst känns det igen. Otaliga böcker och skrifter ges ut och vi kan läsa förklaringar till varför vi har...

En folklig vrede börjar växa fram

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Sexualbrott ska prioriteras!

Det finns en rad brister i utredningen av våldtäkter och andra sexualbrott. I den nyligen publicerade tillsynsrapporten från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten slås det fast...

Lovande befolkningssiffror

De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...